Lichte stijging kosten Waterschap

waterschap2013{jcomments off}Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta stelt op 22 november a.s. in een openbare vergadering de begroting voor 2013 vast.

Het voorstel van het dagelijks bestuur leidt tot een beperkte stijging van de totale belastingopbrengst van 0,5 procent ten opzichte van 2012. De daaruit voortvloeiende tarieven voor de waterschapsbelasting verschillen per situatie.

Om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren, betaalt bijvoorbeeld een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland zuid in 2013 iets minder dan dit jaar, namelijk € 248. Het bedrag kan in 10 maandelijkse termijnen via automatische incasso worden betaald.

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelastingen. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige. De samenstelling van het huishouden, de waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol. De conceptbegroting met de waterschapstarieven voor 2013 is te bekijken op de website van het waterschap www.wshd.nl.

“Met de lichte structurele verhoging van de benodigde belastingopbrengst wil het waterschap tariefstijgingen voor latere jaren beperken”, vertelt dijkgraaf Jan Geluk. Hij nodigt belangstellenden uit om de begrotingsbehandeling op 22 november a.s. als toehoorder bij te wonen.

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen, veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zuid-Holland zuid.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl