Wegafscheidingen moeten weg voor Tour

wegafscheiding-n57De start van de Tour de France 2010 zal plaats vinden op zondag 4 juli. Dit jaar start de eerste etappe vanuit Rotterdam en gaat via de Zeeuwse eilanden naar Brussel.

Een route die deels over de N57 gaat. De Statenfractie van GroenLinks Zuid-Holland heeft vernomen dat de Tourdirectie de N57 te smal en daarom te gevaarlijk vindt voor de wielrenners.

Deze weg is nl. in het midden voorzien van betonnen wegafscheidingen. De Tourdirectie heeft van de provincie Zuid-Holland geëist dat deze wegafscheidingen speciaal voor deze dag worden verwijderd.

GroenLinks Statenlid Alfred Blokhuizen zet vraagtekens bij deze gang van zaken en heeft hierover dan ook schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Alfred Blokhuizen: ‘Ik vindt het geweldig dat de tourkaravaan Zuid-Holland aandoet. Maar het weghalen van deze betonnen afscheiding betekent nogal wat. Het brengt ongetwijfeld grote kosten met zich mee en bovendien een langdurige stremming van deze belangrijke verkeersader. Het vreemde is, dat op 10 mei de Giro d’Italia door Zuid-Holland komt en ook gebruik maakt van onze provinciale wegen.

Hoewel de route anders is, zal deze etappe ook deels de N57 nemen. Naar verluid eist deze organisatie niet dat de middenafscheidingen worden verwijderd. Ik verwacht van het College van Gedeputeerde Staten dat zij uitleg geeft over de geraamde kosten, wie voor deze kosten opdraait en wat het in de praktijk betekent voor het verkeer op deze route. ‘

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl