Westvoorne ontkomt niet aan bezuinigingen

Zoals bij de vaststelling van de begroting 2014 al werd verwacht, is het niet gelukt om voor 2015-2018 een sluitende begroting te presenteren. De tekorten lopen meerjarig snel op. Dit betekent dat de gemeente Westvoorne, net zoals de Rijksoverheid, flink zal moeten bezuinigen.

Bij het opstellen van de kadernota 2015 blijkt dat er meerjarig grotere tekorten ontstaan en dat er vergaande keuzes gemaakt moeten worden om de tekorten op te vangen. In de periode tussen de kadernota 2015 en de begroting 2015 zullen deze keuzes verder uitgewerkt worden om een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 vast te kunnen stellen.

Het college heeft de kadernota 2015 op 17 juni aangeboden aan de raad. De raad zal op 8 juli 2014 de kadernota 2015 bespreken en vaststellen. Definitieve besluitvorming over de begroting 2015-2018 vindt eind oktober plaats. Voor de concept kadernota 2015 kijk op www.westvoorne.nl

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl