Wie is de baas? Raad of college?

fraudeMijn vuurdoop in de commissie Sozawe heeft op 14 april plaatsgevonden. In deze vergadering stond een aantal adviseringen op de agenda.

Adviezen zijn besluiten die door een meerderheid van de gemeenteraad moeten worden genomen. Eén van de adviesvragen betrof het aanstellen van een fraudepreventie medewerker. Goed voorbereid en vol goede voornemens ging ik deze vergadering in. Na enkele agendapunten was het agendapunt waar ik vragen over had aan de beurt.

Een aantal raadsleden had wel wat vragen over dit punt. Ik stond klaarblijkelijk niet alleen in mijn mening dat er wel iets te vragen wàs. Snel werd duidelijk dat het aanstellen van een fraudepreventiemedewerker een goed voorstel was, maar waarom pas nu? In 2006 was immers een succesvolle pilot geweest. Nu vraag ik me wel af op welke cijfers die succesvolheid was gestoeld, een fictief fraudebedrag is immers moeilijk meetbaar, maar ervan uitgaande dat het ging om enkele tonnen leek het zinvol om iemand aan te stellen. Jammer genoeg weer in pilotvorm en met behulp van een externe medewerker. Is die pilot uit 2006 dan toch niet zo goed bevallen?

Tot grote verontwaardiging van de meeste aanwezigen bleek deze medewerker ook nog eens per 1 april aangesteld te zijn! Ik begon me af te vragen of mijn vragen nog wel zinvol waren. Als deze aanstelling reeds had plaatsgevonden waarom moet de raad dan nog een goedkeuring uitspreken? Dit kan niet en getuigt gewoon van minachting van de raad!

Toch wilde ik nog wel wat antwoorden hebben. Mijn vraagstelling betrof vooral de redenen die er waren om iemand van buitenaf aan te stellen, €113.000 leek mij wel wat veel voor de periode van een jaar en iemand van binnenuit aannemen zou mijns inziens wenselijker zijn. Het antwoord was kort maar krachtig: deze medewerker was een specialist en had men niet in huis. Misschien is intern geen geschikte kandidaat, maar het bedrag van 113 duizend euro is mij een doorn in het oog. Daarom vroeg ik bij wie deze medewerker was ingehuurd en of er misschien ook gebenchmarkt was. Op deze vragen heb ik geen antwoord meer gekregen, maarja, waarom ook eigenlijk? Blijkbaar is dit in de achterkamertjes reeds besloten.

Ik denk dat het onbestaanbaar is dat er beslissingen genomen en uitgevoerd worden voordat de raad hier zijn goedkeuring over heeft uitgesproken. Ik vind het een gotspe dat het college, naar nu blijkt, eigengereid en arrogant handelt. Zij zet de raad buitenspel door een overmacht aan eigen zetels in deze raad.

Waarom eerst aan de raad advies en toestemming vragen als je toch al weet dat je precies kunt doen waar je zin in hebt? Ik kan daar simpel over zijn: uit respect voor de democratie en de volksvertegenwoordigers van onze prachtige stad!

Ik heb er een hele vervelende smaak in mijn mond van overgehouden. ‘De raad is de baas’ is de slogan op een onlangs ontvangen folder, nou, in Spijkenisse heeft het College het voor het zeggen.

Mia Sliwinski
Fractievoorzitter Trots op NL Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl