Winnaars posteractie hondenpoep Gorsingen Hoeck

hondenpoep-1Wethouder Joosten heeft vorige week de winnaars van de posteractie hondenpoep bezocht.

De heer en mevrouw van de Brug wonende aan het Zeegat hebben een boodschappenpakket van de lokale Plusmarkt uitgereikt gekregen.

De bewoners zijn één van de drie winnaars van de posteractie tegen hondenpoep, welke in de wijk de Gorsingen Hoeck is gehouden.

Een deel van deze wijk is samen met bewoners opgeknapt in het kader van de buurtaanpak. De werkzaamheden zijn bijna afgerond. Hondenpoep is een grote ergernis in deze buurt. De Gorsingen Hoeck is een pilotgebied waar de overlast van hondenpoep als eerste op de wijze wordt aangepakt. Bij succes wordt de pilot uitgebreid naar andere gebieden. De gemeente zet in op vier sporen: regelgeving, handhaving, voorzieningen en communicatie.

Regelgeving

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is per 28 december van kracht. In de nieuwe APV staat dat honden niet meer mogen poepen in de openbare ruimte. Als dit toch gebeurt, moeten de eigenaren dit opruimen. Als zij dit niet doen, kunnen zij een boete krijgen van € 90,-. Hondenpoep is alleen toegestaan op plekken die het College van B&W hiervoor aanwijst. Dit zijn de hondenuitlaatroutes die worden aangepast en aangelegd. Op andere plekken is het verboden honden te laten poepen, zonder dit op te ruimen. Honden moeten altijd aangelijnd zijn. Alleen in speciale losloopgebieden zijn loslopende honden toegestaan. Op het los laten lopen van honden staat een boete van € 60,-.

Handhaving

Sinds kort heeft de gemeente weer handhavers in dienst. Het komende jaar gaan zij 1.100 uur handhaven op honden- en paardenpoep. De Gorsingen Hoeck zal hierbij een hoge prioriteit hebben, omdat dit het pilotgebied is. Na een periode van waarschuwen, schrijven zij nu een proces-verbaal uit voor iedereen die wordt betrapt op het niet opruimen van de hondenpoep of het laten loslopen van honden op plekken waar dit niet is toegestaan.

Voorzieningen

De gemeente maakt de hondenuitlaatroutes in orde. Dit zijn de enige plekken waar het niet verplicht is om hondenpoep op te ruimen. De routes worden schoongehouden door een poepzuiger. De routes zijn herkenbaar aan de groene en rode paaltjes langs de route. Tussen de groene paaltjes is hondenpoep toegestaan. Bij plekken langs de route waar hondenpoep ongewenst is, zoals bij scholen en speelplekken staan rode paaltjes. Hondenpoep tussen de rode paaltjes is verboden. Een voorstel voor de hondenuitlaatroutes is met de bewoners van de wijk besproken tijdens een speciale bijeenkomst in december. Wanneer het college van B&W heeft ingestemd met de routes, worden ze aangelegd of aangepast.

Andere winnaars van de posteractie tegen hondenpoep zijn:

– P.J. Mulder van de Strekdam

– W.N. Vermeulen van de Hydra.

 

 

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl