Basisscholen Hellevoetsluis willen fusie

Onderwijsgroep PRIMO heeft de gemeente Hellevoetsluis gevraagd in te stemmen met de voorgenomen fusie tussen openbare basisscholen De Wateringe en Montessori per 1 augustus 2013.

Aanleiding hiervoor is het teruglopend aantal leerlingen van beide basisscholen. Het college van B&W zal de gemeenteraad vragen hiermee in te stemmen.

Om te voorkomen dat de scholen vanwege een te laag aantal leerlingen moeten sluiten, is een fusie tussen De Wateringe en Montessori onvermijdelijk. De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben hun goedkeuring gegeven voor de voorgenomen fusie. Besloten is beide schoolconcepten te handhaven, waardoor het montessorionderwijs aan de Schoolslag blijft gehandhaafd.

Beide scholen gaan verder onder de naam De Wateringe en blijven voorlopig op de hun huidige locatie aan de Bremstraat en de Schoolslag. Er liggen wel plannen voor een nieuw schoolgebouw. Rond de zomervakantie zal er meer bekend worden over de locatie van het nieuwe gebouw.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl