Geen keuze voor Beste idee van Spijkenisse

De gemeente Spijkenisse had een wedstrijd speciaal voor jongeren uitgeschreven:‘Het Beste Idee van Spijkenisse‘. Met deze wedstrijd daagde de gemeente jongeren van 14 tot en met 23 jaar uit om een eigen jongereninitiatief te bedenken. Dit idee moest middels een één minuut durend filmpje met korte toelichting bij de gemeente ingediend worden.…

Overlast in Hellevoetsluis aangepakt

Op verzoek van de winkeliers en het publiek werd er door het wijkteam en het biketeam van Hellevoetsluis een milieuactie op het winkelcentrum Evertsenplein in Hellevoetsluis uitgevoerd. Grote groepen jeugd komen in de pauze en tussenuren naar het winkelcentrum. Dit resulteert vaak in overlastsituaties zoals het achterlaten van afval en (brom)fietsen op het winkelcentrum.…

Jongeren weer aan het werk

Het kabinet wil voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan zoals in de jaren tachtig is gebeurd en vindt het daarom van groot belang om nu in deze crisistijd snel met extra maatregelen voor jongeren te komen. Voorkomen moet worden dat jongeren aan hun lot worden overgelaten. Dit is slecht voor de jongeren zelf,…

Nieuwe wet Wij

Jongeren onder de 27 jaar die bij de gemeente Spijkenisse aankloppen omdat ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, krijgen vanaf 1 oktober 2009 een werk- of leeraanbod, of een combinatie van beide aangeboden. Accepteren ze het werkaanbod, dan ontvangen ze salaris van de werkgever.…

Zomeractiviteiten voor jeugd en jongeren

Kinderen en jongeren in Spijkenisse hoeven zich in de zomerperiode niet te vervelen. In de rayons zijn allerlei leuke activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Rayon West – Speeltuin Park Braband is geopend op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 17.00 uur. Daarnaast het vakantieprogramma voor kinderen van 4…

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl