Bedrijventerrein KickersBloem uitgebreid beschouwd

schouwbedrijventerreinKapotte stoepjes, ontbrekend groen, uitstekende leidingen en scheve lantaarnpalen. Het kwam allemaal aan bod tijdens de schouwronde over KickersBloem.

Ook wethouder Taal stak de paraplu op en constateerde “dat er best nog wel wat werk aan de winkel is.”

Ondernemers, gemeentelijk ambtenaren en hulpdiensten dromden op 30 oktober jl. samen op bedrijventerrein KickersBloem. Op uitnodiging van de Stichting Bedrijventerreinen Hellevoetsluis (SBH) liepen de deelnemers gezamenlijk een beschouwende ronde. Met als achterliggende gedachte dat het beheer en onderhoud van de buitenruimte continue aandacht verdient.

Wethouder Taal was ook aanwezig en overhandigde het eerste schouwdocument aan Roland Martinus, gastheer van de startlocatie aan de Christiaan Huijgensweg. “We moeten zuinig zijn op onze bedrijventerreinen, want zij huisvesten belangrijke bouwers van onze lokale economie. Ik ben dan ook blij dat men met het parkmanagement blijvende aandacht geeft aan de kwaliteit van KickersBloem,” aldus Taal.

In een herfstig decor beoordeelden de deelnemers onder andere de staat van onderhoud van het groen en grijs. “Het is belangrijk om regelmatig te bezien of wij nog wel een schoon, heel en veilige buitenruimte hebben op dit bedrijventerrein,” sprak Fred Kievits. “Het is makkelijker om het te onderhouden, dan dat je het elke keer opnieuw moet aanleggen.” De SBH-penningmeester constateerde tijdens de rondgang een aantal belangrijke aandachtspunten.

Naast de ondernemers waren ook politie, brandweer en gemeente vertegenwoordigd. Wim Kruik van de afdeling groenonderhoud van de gemeente Hellevoetsluis juicht het initiatief toe: “Het is fijn dat ondernemers betrokken zijn bij hun omgeving, ze moeten er toch elke dag heen om de boterham te verdienen. Dan is het wel zo prettig dat je je daar op je gemak kunt voelen.”

Het voornemen is om deze schouw elk half jaar te herhalen. De resultaten van de schouw worden door SBH samengevoegd en zullen in een rapport aan de betrokken partijen worden aangeboden, waarna gepaste acties zullen worden ondernomen. Een samenvatting van dit rapport wordt via de site van SBH beschikbaar gesteld: www.sbhellevoetsluis.nl.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl