Begroting Hellevoetsluis 2015-2018 sluitend

Het college van B&W van Hellevoetsluis heeft een sluitende begroting opgesteld voor de periode 2015-2018. Wethouder financiën Margriet den Brok: “Het uitgangspunt daarbij is: Hellevoetsluis, een sterke stad die toekomstbestendig & robuust is, waar dienstbaarheid centraal staat, iedereen meedoet en die financieel in balans is.

Om nog meer een dienstbare stad te worden, gaan we de dienstverlening verder digitaliseren, de één-loket gedachte bij de beantwoording van vragen van burgers, bedrijven en instellingen verder uitrollen en werken op afspraak. Een veilige leefomgeving vinden we van groot belang. Veilig wonen is een voorbeeld van een project waarbij we als gemeente samen met Maasdelta, de brandweer en de politie de woningen veiliger willen maken. Ook gaan we werken aan een actieve betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De stad wordt immers gemaakt door mensen die er wonen, werken en verblijven.

Aantrekkelijke stad

Om een aantrekkelijke woon- en werkstad te blijven, gaan we verder met bijvoorbeeld de ontwikkeling van bedrijventerrein Kickersbloem 3, de ontwikkeling van woongebied Boomgaard (660 woningen), en gaan we de entree van de stad, bij de Kop Oostdijk aanpakken. Bij het ontwikkelen van woongebieden gaan we rekening houden met de (toekomstige) behoefte aan betaalbare woningen voor starters, doorstromers en senioren. Om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid verder te verbeteren zullen we onder andere verdergaan met de realisatie van de Noordelijke Randweg en extra aandacht schenken aan de verkeersveiligheid rondom de scholen.

Sociale stad

De Rijksoverheid hevelt per 1 januari 2015 vrijwel alle zorgtaken over naar gemeenten, zoals de jeugdzorg, wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). De voorbereidingen voor die ‘overname’ zijn een topprioriteit van het college en momenteel in volle gang. Zowel financieel, beleidsmatig als organisatorisch gaat dit in de komende jaren volle aandacht van de gemeente vragen. En dat moet ook, om alle inwoners die gebruik maken van hulp of zorg vanuit die wetten, op de juiste manier te kunnen helpen.

Betaalbare stad

Hellevoetsluis behoort qua woonlasten al jaren tot de goedkoopste gemeenten van Nederland. En dat is ook de verwachting voor de komende jaren. De lokale lasten worden alleen trendmatig verhoogd met 1,25%.

 

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad zal de begroting behandelen in de vergadering van 6 november aanstaande. En eerder per onderwerp al in de raadscommissies op 15, 16 en 23 oktober.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl