Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta benoemd

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft op 15 april 2015 een nieuw dagelijks bestuur benoemd dat bestaat uit 5 heemraden. Dit zijn de heer L.A. van Gelder (CDA), de heer P. Robijn (ChristenUnie), de heer J.JM. van Oorschot (VVD), de heer E.A. Struik (Ongebouwd) en de heer A.C.M. van Eekhout (Bedrijfsgebouwd).

De heemraden zijn afkomstig uit een brede coalitie van de fracties CDA, ChristenUnie, Hollandse Delta Natuurlijk, PvdA, SGP, VVD, Water Natuurlijk, Ongebouwd en Bedrijfsgebouwd. Met 21 van de 30 zetels vormt de coalitie een brede maatschappelijke afspiegeling. Vanwege de brede coalitie en de inhoudelijke ambities heeft het algemeen bestuur ook besloten dat aan de provincie Zuid-Holland instemming zal worden gevraagd om de vijf reglementaire heemraadposten in te laten vullen door zes collegeleden. Zij vullen hun functies in deeltijd in. De beoogde zesde heemraad is de heer C. Sas (PvdA).

De portefeuilleverdeling van de heemraden is als volgt:
– De heer A.C.M. van Eekhout (Bedrijfsgebouwd): financiën en belastingen
– De heer L.A. van Gelder (CDA): waterkeringen
– De heer J.J.M. van Oorschot (VVD): zuiveren
– De heer P. Robijn (ChristenUnie, tevens namens SGP): wegen
– De heer E.A. Struik (Ongebouwd): watersysteem
Dijkgraaf J.M. Geluk behoudt de portefeuille bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten.

Het voornemen is om de beoogd heemraad de heer C. Sas (PvdA, tevens namens Water Natuurlijk) de portefeuille afvalwaterketen, duurzaamheid, innovatie en energiebeleid in te laten vullen.

Met de benoeming van de nieuwe heemraden heeft de Verenigde Vergadering (VV) ook afscheid genomen van de heemraden Van Hulst, Van Nieuwenhuizen en Schelling die niet terugkeren in het nieuwe college. De VV dankt hen voor hun inzet in de afgelopen zes jaar.

In dezelfde vergadering van het algemeen bestuur zijn veertien steunfractieleden toegelaten. Deze steunfractieleden ondersteunen hun partijleden in het algemeen bestuur.

De steunfractieleden zijn:
De heer J. Kievit (Natuurterreinen), de heren A.P.J. van den Berg en P.C. Grinwis (SGP ), mevrouw M.J. de Sutter-Besters en de heer H.J. Steehouwer (Hollandse Delta Natuurlijk), de heren L. B. Martijn en F.J. Prins (Inwonersbelang-AWP), de heer J. Verbeek en mevrouw H. Stengs-Nijhof (PvdA), mevrouw J.A. Fröling-Kok en de heer P. van Hengel (ChristenUnie), de heer Th.C. Oostenrijk (CDA), de heer R. Lucas (Water Natuurlijk) en de heer W.A. Versluis (50PLUS).

Het nieuwe bestuur blijft onverminderd aandacht houden voor de zorg voor veilige dijken en wegen, voldoende en schoon water en het zuiveren van afvalwater. Europese en landelijke wet- en regelgeving vormen hierbij de kaders.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl