Drie ziekenhuizen staan garant voor continuïteit zorg Voorne-Putten

rvp-2012De drie ziekenhuizen: Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, hebben in samenwerking met zorgverzekeraar CZ en VGZ gezamenlijk besloten om de zorg in Voorne-Putten te continueren en te borgen.

De actuele situatie waarin het Ruwaard van Putten Ziekenhuis verkeert, vraagt om een gezamenlijke inzet om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg voor de inwoners van deze regio te garanderen. Het door deze partijen eerder voorgestelde zorgprofiel zal de leidraad zijn voor de toekomstige inrichting van de zorg op Voorne-Putten.

Voor dit zorgprofiel bleek al eerder steun van alle betrokkenen.

Zorgprofiel Spijkenisse Medisch Centrum

De drie ziekenhuizen hebben een duurzaam zorgprofiel geformuleerd, waarbij sprake is van een maandag t/m vrijdag ziekenhuis (zogenaamd “short stay”) met een uitgebreide poliklinische functie en een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor wat betreft planbare en doelmatige zorg met als uitgangspunten:
1. Goede zorg; dichtbij als het kan, verder weg als het moet.
2. Meer samenwerking tussen de ziekenhuizen ten Zuiden van de Maas. Deze ziekenhuizen zien elkaar als partner in een netwerk van medisch specialistische zorg.
3. Een intensieve samenwerking met de eerste lijn zoals huisartsen en verloskundigen, met respect voor elkaars deskundigheid.

De komende periode zal in overleg afgesproken worden op welke wijze en wanneer het functieprofiel van het nieuwe Spijkenisse Medisch Centrum zijn beslag gaat krijgen. Een goede en veilige overdracht van taken is daarbij een randvoorwaarde.

Verandering naar nieuw zorgprofiel in fases

Er wordt door de drie ziekenhuizen benadrukt dat er voor de huidige patiënten van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis op dit moment zo min mogelijk verandert. Alle geplande afspraken met de patiënten gaan zonder tegenbericht gewoon door. De verandering richting het nieuwe zorgprofiel wordt in fases uitgevoerd. De drie ziekenhuizen werken de komende tijd dit vervolgtraject verder uit.
Naar verwachting is dit tussen de 4-6 weken afgerond. Alle betrokkenen zullen daarover uitgebreid worden geïnformeerd.

De aanvraagprocedure bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) loopt.

Patiënten die vragen hebben kunnen bellen op het telefoonnummer 0181-658888. Zij worden vervolgens doorverbonden met een informatielijn waar een medewerker hen te woord staat.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl