Groen Links opnieuw boos op Spijkenisse

telefonerenIn de Commissie Onderwijs en Welzijn van 27 augustus jl. heeft deSpijkeniser Groen Links fractie vragen gesteld over het telefonisch benaderen van mensen m.b.t. een enquête over sportbeoefening.

Omdat er mensen zijn benaderd die zich hebben aangemeld bij Infofilter is dit in strijd met de regelgeving en zelfreguleringscodes gebeurd.

Ook is er gebeld naar mensen met een geheim nummer. Dat betekent dat men een adreslijst gebruikt die niet aan de regelgeving voldeed en de gemeente opnieuw in de fout is gegaan als het gaat om de bescherming van de privacy van de eigen burgers. Nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat overtreding van deze regels tot fikse boetes kan leiden, aldus Groen Links

In de vergadering bleek dat vooral de partij van de verantwoordelijke wethouder er geen moeite mee had dat de regelgeving en codes werd overtreden. Maar ONS was dan ook al eerder veroordeeld door de Reclame Code Commissie wegens misleiding van de burgers. Deze partij overtreedt nog regelmatig de regels m.b.t. tot reclamedrukwerk.

De Gemeente werd kortgeleden nog veroordeeld wegens het negeren van de wensen van de burgers om gevrijwaard te blijven van reclamedrukwerk. De Gemeente deed voorkomen dat het drukwerk “voorlichting” was, maar dit werd door de Reclame Code Commissie beoordeeld als gewoon reclamemateriaal voor het kopen van woningen.

Verder bleek men adressen te gebruiken van huizen met een hoge waarde. Hoe deze lijst is samengesteld en waar ze vandaan komt is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Het voorgaande overwegende, lijkt het erop alsof er een systeem in zit van lak hebben aan geldende en democratisch afgesproken regels en afspraken. Ook lijkt het erop alsof er éérst wordt gedaan en dan pas gedacht. Daarmee worden de rechten van de burgers steeds opnieuw geschonden en is de privacy van de burgers in de Gemeente Spijkenisse niet gewaarborgd. Ook het afdoen als “het gaat om een kleinigheid” vindt Groen Links niet kunnen.

De overheid, als maker van de regelgeving, dient zich te allen tijde aan de eigen regels te houden. Tenslotte beboet de Gemeente ook mensen die een paar minuten te lang geparkeerd staan. De Gemeente strijkt dan ook niet met de hand over het hart met als argument dat het om een kleinigheid gaat. In onze ogen is iets te lang parkeren van veel mindere importantie dan de bescherming van de privacy van onze burgers.

De verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd antwoord te geven op vragen, maar heeft dit nog niet gedaan. Vandaar dat Groen Links de volgende vragen hebben aan het College:

· Bent u met GroenLinks van mening dat de Gemeente zich altijd aan de bestaande regels en codes dient te houden? Zo nee, waarom niet?

· Hoe komt het dat keer op keer privacyregels worden overtreden, wat zelfs tot strafvervolging en veroordelingen heeft geleid?

· Waarom hebt u niet terstond antwoord gegeven op de vragen van de GroenLinks fractie, zoals afgesproken?

· Op welke wijze en waarvoor is de adreslijst voor de eerder genoemde enquête samengesteld?

· Welke bronnen heeft u geraadpleegd om de adreslijst samen te stellen?

· Hoe hebt u zich laten informeren of de samengestelde adreslijst aan de regelgeving voldeed?

· Kent u de regels betreffende telefonische benadering van mensen?

· Kent u de gedragsregels betreffende Infofilter? Zo ja, waarom hebt u niet gehandeld naar die regels?

· Wat gaat u doen om te voorkomen dat u nogmaals de privacy van de burgers schendt?

Binnenkort komen de antwoorden op deze vrgen

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl