Grote bereidheid tot samenwerking bij ondernemers Kickers Bloem 1 en 2

bloem1-2“We gaan van Kickers Bloem het mooiste bedrijventerrein van de regio maken”, aldus Frans van Lenten de nieuwe voorzitter van de Stichting Bedrijventerreinen Hellevoetsluis.

Van Lenten is een enthousiaste uitdrager van parkmanagement op Kickers Bloem 1 en 2.

Ook wethouder Evert Taal van Gemeente Hellevoetsluis is zeer te spreken is over de “veelbelovende opkomst” bij de kick-off van parkmanagement.

Op woensdag 23 november werd met een ontbijtbijeenkomst de start van parkmanagement op bedrijventerreinen Kickers Bloem 1 en 2 ingeluid. Tijdens deze bijeenkomst in het pand van Ri-Jo lichtten diverse sprekers toe hoe ondernemers op de bedrijventerreinen profijt kunnen hebben van parkmanagement. Door individuele en gedeelde belangen van de ondernemers te combineren wordt er gericht resultaat behaald. Hoe groter de betrokkenheid van de ondernemers, des te groter de slagvaardigheid van parkmanagement als organisatie.

Wethouder Evert Taal (Gemeente Hellevoetsluis) krijgt naar eigen zeggen “veel energie” van het enthousiasme van het nieuwe bestuur van de opgefriste Stichting Bedrijventerreinen Hellevoetsluis (SBH). Als woordvoerder voor de gemeente geeft Taal aan dat zowel gemeente als provincie heil zien in parkmanagement. In deze hoedanigheid zijn er dan ook reeds financiële middelen vrijgemaakt. In deze tijden is parkmanagement dan ook “geen luxe, maar noodzaak”.

Kersverse SBH-voorzitter Frans van Lenten (Van den Ban Group) krijgt dan het woord van dagvoorzitter Cees Vingerling. De stichting heeft in de aanloop naar de start van parkmanagement een ware metamorfose ondergaan. Van Lenten heeft daarbij de voorzittershamer overgenomen van Albert Martinus. Daarnaast zijn er met Franca van Schelt (DynaLinx), Fred Kievits en Teus-Jan van Dieren (Esselink Groep) nieuwe, bedreven bestuursleden geïnstalleerd.

Alle bestuursleden zijn er content mee om onderdeel uit te maken van het nieuwe SBH en zijn oprecht enthousiast over parkmanagement. Volgens van Lenten is “de betrokkenheid onder de ondernemers op Kickers Bloem 1 en 2 hoog; de interesse is er. Daarbij is het vormen van een collectief het doel, met een breed draagvlak en veel leden.” De grote opkomst van ondernemers tijdens de bijeenkomst is in ieder geval alvast een goede voorbode.

Van Lenten vervolgt, “het succes van parkmanagement komt voor uit samenwerking”, hij vraagt daarvoor het vertrouwen van alle aanwezige ondernemers. Bestuurslid Van Dieren voegt hier aan toe dat “afstemming” tussen alle betrokken partijen van groot belang is. In zijn optiek is het tevens belangrijk om kostenbesparingen te realiseren voor ondernemers, waarmee een financieel neutrale deelname aan parkmanagement mogelijk wordt.

Na de introductie van het nieuwe bestuur van de SBH houdt Boyd Bartels (Ecoplanet BV) onder de noemer ‘samen sterk met parkmanagement’ een beklijvend betoog voor parkmanagement op Kickers Bloem 1 en 2. In de visie van Bartels dient parkmanagement te bestaan uit vijf peilers om succesvol te zijn: belangenbehartiging, communicatie, buitenruimte, business-2-business en centrale inkoop. Alleen door op passende wijze invulling geven aan deze vijf peilers kan parkmanagement een succes worden.

Het belang van samenwerking zal geen enkele ondernemer ontkennen, maar volgens parkmanager Bartels rijst toch vaak de vraag “what’s in it for me?”. Het financiële voordeel dat kan worden behaald uit centrale inkoop is daarop dan het meest concrete antwoord. Bartels presenteert twee voorbeelden van projecten waarmee Ecoplanet op andere bedrijventerreinen reeds succes heeft geboekt: energie en afvalinzameling. Afhankelijk van het type bedrijf kan er op energie tussen de 10 en 20% worden bespaard, op kosten voor afvalinzameling zelfs rond de 25%. “Op jaarkosten van duizenden euro’s zijn dit forse bedragen”, aldus Bartels.

Dagvoorzitter Cees Vingerling krijgt positieve reacties van de aanwezige ondernemers tijdens zijn rondvraag. Zo geeft VHO-voorzitter Wim de Zeeuw aan dat hij graag ziet dat bestaande ondernemers worden behouden voor Kickers Bloem, en dat er nieuwe ondernemers bijkomen. Dirk de Pijper van GebuVolco noemt veiligheid, centrale inkoop maar ook orde en netheid als belangrijke aandachtspunten. Zo zullen er voor alle ondernemers individuele, maar ook gezamenlijke belangen gelden.

Vanaf 1 januari 2012 zal participeren in de Stichting Bedrijventerreinen Hellevoetsluis voordeliger zijn dan ooit. Met de komst van parkmanagement krijgt de SBH een volledig vernieuwde uitstraling. Niet alleen met een nieuw logo en een nieuwe website, maar ook met een fris en gemotiveerd bestuur. Heldere doelstellingen voor de toekomst en concrete resultaten op korte termijn. De SBH roept ondernemers dan ook op om zich aan te sluiten bij het collectief, want: alleen door samen te werken op KickersBloem 1 en 2 kan er resultaat geboekt worden met parkmanagement.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl