Inspreken raad Spijkenisse: feest van de desinteresse

whatsappVerslag ROB vergadering tot dat de Bomenridders vertrokken.

Om ongeveer kwart over zeven kwamen we aan bij het Stadhuis, waar de altijd vriendelijke portier ons begroette. We gingen naar de zaal waar het gebeuren plaats zou vinden. Mevrouw Christel van Mourik kwam met grote stappen de zaal uit en liep gelijk iemand die eens iemand flink de oren uit wilde wassen, door de hal.

Wat zij verricht heeft zal voor mij een raadsel blijven, maar op een bepaald moment kwam zij ook weer terug. Ik speurde de hal door naar iemand die knalrode oren had of misschien zelfs helemaal geen oren meer, maar kon niet zo’n persoon vinden en besloot Christel de hand te schudden, want ik wilde gezien zijn. Met zichtbare tegenzin nam zij mijn hand aan.

De zaal vond ik een beetje naargeestige uitstraling hebben. De sfeer trouwens ook.
De Heer Veenstra zat met strenge hand de vergadering voor en duldde geen enkele tegenspraak, eigenlijk liefst helemaal geen spraak maar dat kan natuurlijk niet tijdens vergaderingen, want die zijn er om te spreken. Sommige mensen van het college nemen dat zo letterlijk dat zij zelfs spreken als zij niet aan de beurt zijn en nemen hun toevlucht tot de sms, want gehoord zullen zij worden.

Daarna begon men vragen te stellen over dingen waar ik niet zo in geïnteresseerd ben, maar toen stelde Anne-Marie den Ouden van Groenlinks, een klein vrouwtje met een hoop bril op en een groot hart voor de natuur, vragen waarom bomen tot 70cm vergunningsvrij gekapt mogen worden als het aan het college ligt. Begreep de raad wel dat het merendeel van de bomen in deze relatief jonge stad deze dikte niet haalde en men daarom ongelimiteerd aan het kappen kan gaan?

Anne-Marie haalde een centimeter tevoorschijn en wilde aantonen hoeveel 70 centimeter is. Doch dat ging te ver, te confronterend blijkbaar en de heer Veenstra beet haar toe dat die avond daarvoor mevrouw Koopman ook al had aangegeven dat 70cm te ruim was.
Verbaast keek ik toe hoe die cm weer weggelegd werd. Anne-Marie mocht daar toch vrij in zijn? Zij had toch recht om haar standpunt duidelijk te maken? Ze was toch niet onbehoorlijk of zo? Is de heer Veenstra eigenlijk wel gemachtigd om zo autoritair op te treden? Anne-Marie wees er ook nog op dat het kappen van een boom ook betekende dat een hele biotoop ten gronde ging. Maar ik had niet de indruk dat de “regerende partijen” daar ook maar enigszins van onder de indruk waren laat staan zich zouden verdiepen in levens anders dan het hunne.

Daarna haalde de heer Hottentot van Trots op Nederland de aardbevingen in Groningen, door gaswinning van de NAM aan. Hij wees erop dat ook onder Spijkenisse door de NAM gas gewonnen wordt en hoe dat hier zit.
Spoedig werd hij onderbroken door Christel van Maurik die meesmuilend zei: Aardbevingsgevaar in Spijkenisse? De mate waarin hier gas wordt gewonnen staat niet in verhouding met die in Slochteren.

Maar is dit nu werkelijk zo’n rare vraag? Is het werkelijk eens onderzocht? Als er bij Slochteren of Groningen iets beeft zullen er huizen in kunnen storten, maar als hier misschien bij een klein beetje beven eens een scheurtje in de dijk komt? Is het wel eens onderzocht? Vragen, vragen vragen. Beetje over na denken is kennelijk te veel gevraagd en ik raad aan om het boek Waterwolven te lezen van Cordula Rooijendijk hoe de mens in Zeeland veel fouten heeft gemaakt bij zoutwinning en veel overstromingen in de hand werkte. Wat weten we nu werkelijk?

Ik weet niet meer waar het over ging, maar de heer Veenstra zei iets waar Angelique het niet mee eens was en zij schudde heftig haar hoofd, hetgeen de opmerking uitlokte: Jawel, mevrouw Bolk. Later bleek dat Maarten Alleblas en Angelique WEL gelijk hadden en zei meneer Veenstra, Sorry, meneer Alleblas, waarop Angelique hardop riep: en sorry mevrouw Bolk ook.” Met veel tegenzin en schoorvoetend fluisterde hij bedeesd: sorry, mevrouw Bolk.”
Schoorvoetend en bedeesd zijn misschien wat overdreven maar de tegenzin was voelbaar.

Eindelijk was het de beurt aan de burgers die in wilden spreken. Ik vraag mij af waarom het tafeltje met de microfoon zo laag is, is dat om de mensen een beetje “nederig” te houden? Meneer Maarten Alleblas, die namens de Millieugroep sprak en toch geen lange man is moest letterlijk krom gaan staan om bij die microfoon te kunnen.

Maarten Alleblas hield een mooi pleidooi voor het handhaven van het oude systeem wat kap betreft en dat 70cm inderdaad gewoon niet zou mogen om zonder vergunning te kappen.
Verder vond hij dat deze motie veel te snel en daardoor onzorgvuldig is samengesteld, dat er niet goed over de gevolgen is nagedacht. Hij wees er ook op dat de betrokkenheid van de burgers veel minder zal worden en het gevaar dat de houtopslag in Spijkenisse niet meer goed beschermd zou zijn.

Hij wees er ook op dat het wel heel raar was dat het college de dingen voor AZ al op de agenda had terwijl er nog eerst met ons gesproken zou worden en nog niet erg vast stond of wij wel allen konden vergaderen met de heer Phaff in de ochtend van diezelfde dag en met de Bomenridders helemaal niet. Verschillende mensen konden dat wel beamen, het was inderdaad raar.

Er kwamen nog enige vragen vanuit het college en met name Anne-Marie stelde vragen waar zij zelf het antwoord wel op wist, maar langs deze weg nog even de nadruk kon leggen op het belang van bomen en groen.

Daarna mocht Angelique Bolk optreden. Zij begon met te vragen of de mensen (van ONS) op wilden houden met kwebbelen, omdat dit erg stoorde. Of zij met (nog meer) stomheid werden geslagen of gewoon beleefd werden werd mij niet duidelijk. Maar Angelique gaf eveneens te kennen dat de gang van zaken wel erg vreemd waren en vroeg zij zich openlijk af, of er misschien opzet in het spel was en er van tevoren op gehoopt was dat niemand zou kunnen vergaderen voor die tijd en Millieugroep en Bomenridders bewust buitenspel zouden worden gezet.

Zij wees college erop dat haar en hun kostbare tijd gespaard hadden kunnen worden als er beter nagedacht was en dat er nu een noodsituatie was waarvoor ook zij kwam opdraven, maar niet graag in het stadhuis is. De Heer Scheek zei dat hij heel graag met burgers van gedachten wisselde en het wat hem betreft geen verloren tijd was, waarop Angelique hem toebeet dat dat voor haar ook niet zo zou zijn als zij 1000 piek per maand zou vangen.

Meneer Veenstra zat zich zichtbaar te verbijten.
Zij stelde nog enkele vragen, wanneer ben je betrokken burger en wanneer niet meer? Kan het zo zijn dat je op een dag op de Baljuwlaan komt en alle grauwe abelen omgekapt vindt?

Haar stem werd feller en er stond een activiste met hart voor de bomen.
Daarna mochten de anderen commentaar leveren en vragen stellen. Eigenlijk natuurlijk alleen het laatste maar namen ook vrijheid voor het eerste. Er klonk een Hamerslag door de zaal die opmerkte dat mevrouw op haar eigen beledigende manier had gesproken en dat hij zich niet in complottheorieën kon vinden. De man naast hem, meneer Tijl, een jongeman die gezien zijn kapsel duidelijk een Noord Westerstorm in de rug had gehad, bromde zachtjes en beamend mee.

Daarop ging de heer Scheek in de aanval over de manier van inspreken, beledigend enz enz en opeens brak mijn klomp omdat het uit de mond kwam van een man die onlangs nog het nieuws had gehaald omdat hij zijn buren bedreigde om kattenpoep.
Meneer Mijmans herkende zich niet in het gesprokene en wees erop dat er nog steeds meer bomen bijkomen dan er verdwijnen.

Een meneer van de PvdA die inviel voor Hanneke Nijhof zei dat hij het niet over de manier van spreken wilde hebben omdat er wel genoeg over was gezegd en vroeg hoelang een boom erover doet om 70cm te worden. Antwoord was dat het van type boom afhangt. Vluggers, zolas een populier heeft dat in een “paar” jaar bereikt. Eiken doen er veel langer over. Hij was tevreden met het antwoord.

Na nog een paar vragen was het over en kon Angelique haar plaats weer innemen en even later zijn we weggegaan.

Annette Kreuk

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl