Leegstaande parkeergarages: een molensteen om de nek van Spijkenisse?

PheaterDe raadscommissie had onlangs een (besloten) vergadering met als onderwerp de parkeerinkomsten. Wat is nu het probleem? De parkeerinkomsten blijven achter ten opzichte van de uitgaven die je als gemeente doet. Bij ongewijzigd beleid worden de verliezen nooit meer goed gemaakt.

Het tekort is in het eerste jaar €2,5 miljoen. Het financieel tekort het jaar erna is maar iets minder dan het eerste jaar. Op 1 mei 2013 zullen de parkeertarieven meer verhoogd worden dan vorig jaar is afgesproken.

Een jaar na de invoering van de parkeernota, wordt nu al duidelijk dat er iets niet goed zit. Omdat de financiële onderbouwing naar onze mening te gering was, wilde SP meer informatie ontvangen: Hoeveel abonnementen zijn er afgelopen jaar verkocht aan bewoners, winkeliers en personeelsleden en hoeveel abonnementen denkt het College de komende jaren te gaan verkopen? Dat zijn belangrijke vragen.

Het college wil 5 maatregelen nemen:
1. Het kenteken invoeren wordt tijdelijk buiten werking gezet,
2. Een starttarief van €1,00 voor 35 minuten parkeren,
3. De betaaltijden voor alle dagen van de week worden verruimd tot 21:00 ’s avonds,
4. Het verkopen van abonnementen aan het winkelpersoneel,
5) het afsluiten van P+R terreinen voor niet-OV-reizigers.

Wij zijn niet tegen de laatste maatregel, maar je moet als College wel een redelijk abonnement van bijvoorbeeld € 25,- per maand voor 5 dagen in de week gaan aanbieden. Wat de prijs van de abonnementen wordt is echter niet duidelijk. Dat is afhankelijk van het aantal dagen in de week dat men werkt in het stadshart van Spijkenisse.

Wat het College goed doet is het kenteken-invoeren (tijdelijk) buiten werking te zetten. Wat de SP betreft mag het voor altijd buiten werking gezet worden.
De SP had een voorstel in willen dienen om de financiële gatenkaas te dichten. Zover is het helaas niet gekomen. Want als college moet je eerst erkennen dat je iets niet goed gedaan hebt.

Aangezien er geen financiële onderbouwing kwam, is de SP fractie zelf aan het rekenen geslagen.

Als alle parkeerders nu een extra verhoging krijgen van € 0,20 levert dat de gemeente extra inkomsten op (bij 1 miljoen parkeerders per jaar) van € 200.000,-. De theater bezoekers betalen door de nieuwe maatregelen een bijdrage van ongeveer € 100.000,- (40.000 bezoekers per jaar 1,5 uur parkeren met een tarief van €1,70/uur). Het tekort was echter 2,5 miljoen per jaar. SP fractie heeft zich zich afgevraagd wat de overige gemeentelijke inkomsten dan zijn.

De afgelopen maanden kwamen er ongeveer 15% meer parkeerders naar het winkelcentrum. Maar of dit voldoende is? Die vraag van de SP is niet beantwoord.

Fractievoorzitter van de D’66 Arjan van der Dussen rekende de commissieleden voor dat alle inwoners van Spijkenisse een rekening van €40,- per jaar extra mogen betalen voor dure en leegstaande parkeergarages.

VVD raadslid dhr Scheek vroeg zich af waarom De SP fractie zoveel cijfers wilde ontvangen en geen schriftelijke vragen stelde ( De SP fractie vond dat een rare vraag omdat iedere fractie zelf mag uitmaken hoe vragen gesteld worden). Uit die opmerking kon wel opgemaakt worden, dat zowel het College als commissieleden verrast waren met de cijfers van de SP. Dat bleek omdat enkele minuten later dezelfde VVD’er om meer cijfers vroeg om te kunnen bepalen hoe de financiële problemen op gelost kunnen worden. Dhr. Scheek sprak zichzelf op dat moment tegen.

Het College is erg onduidelijk over de oorzaak van de tegenvallende parkeerinkomsten. Er worden diverse niet steekhoudende redenen opgevoerd. Een ervan is dat er steeds meer internet aankopen worden gedaan door de inwoners van Spijkenisse en omgeving. Dat is echter een te gemakkelijke constatering die bovendien aangeeft dat de rendabele toekomst van het winkelcentrum dan ook onzeker is.

De SP verwijt het College van ONS, VVD en CDA veel te gemakkelijk te hebben besloten om het centrum vol te bouwen met parkeergarages. Door deze wildgroei van garages en de financiële risico’s daarvan moeten de inwoners van de stad nu jaren bloeden.

De SP zal binnenkort met voorstellen komen om de uit de hand gelopen kosten van parkeren op een verantwoorde wijze aan te pakken.

De SP heeft overigens vraagtekens gezet bij de noodzaak om het parkeerprobleem in een besloten zitting te behandelen. De inwoners van Spijkenisse hebben recht op tijdige, juiste en volledige informatie, óók als dat het College niet goed uitkomt. Besloten vergaderingen moeten dan ook zoveel als mogelijk achterwege blijven. Diverse commissieleden hebben eveneens opgemerkt dat dit niet goed voor de parlementaire verantwoording die je als College hebt.

Fred Ritskes
SP Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl