Mag het een ONSje meer zijn; liever niet!

ons-teveelJe kunt je afvragen of de huidige politieke samenstelling van Spijkenisse, met een bijna absolute meerderheid voor ONS een wenselijke situatie is. Voor wat betreft de snelheid van handelen van de politiek levert het beslist een voordeel op, of die handelingen allemaal even goed en zuiver zijn (ook financieel gezien) valt sterk te betwijfelen met zo’n monopolie.

Ook de harde politieke beloftes van ONS in 2006 hebben niet stand gehouden, echter zonder consequenties (tot nu toe).

Citaat uit verkiezingsprogramma ONS 2006:

“Zonder een tweede Botlektunnel en de aanleg van de A4-zuid zal O.N.S . NIET meewerken aan extra woningbouw in Spijkenisse.”

Weerwoord, discussie of een politieke rel zie ik zelden of nooit in Spijkenisse. Bovengenoemd punt was binnen 2 klikken te vinden maar wordt (zover ik weet) nergens in de afgelopen 3 jaar aangehaald!

De andere politieke partijen hebben dat grotendeels aan zichzelf te wijten. Te weinig beleving, gemakzucht of berusting door die “bijna” meederheid in de gemeenteraad van ONS. Men kijkt gelaten toe hoe de “bijna” meerderheid zijn gang gaat. Men schuwt de discussie en verschuilt zich achter partij programma’s en /of landelijke richtlijnen.

Men (de andere politieke partijen) houden zich dus over het algemeen “rustig”; of dit nu in de kranten is of in de nieuwe media (internet e.d.).

Juist die nieuwe media kan zelfs door de partijen met een klein budget worden gebruikt; de kosten zijn bijna nihil en het bereik is bij jongeren en “oudere” jongeren groot. Het versnelt de discussie en helpt de politiek sneller te kunnen inspelen op actuele zaken die spelen binnen de gemeente.

Als echter de politieke samenstelling in Spijkenisse blijft zoals hij is; een “1 partij gemeente” valt er weinig te discussieren omdat het weinig of geen effect sorteert.

Het is te hopen dat de komende gemeenteraadsverkiezingen een evenwichtiger beeld laten zien en dus meer “dualisme” binnen de gemeenteraad.

Theo Op ten Berg (Lid D66 Spijkenisse)

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl