Nieuwe Westelijke Oeververbinding

tracDat hij er gaat komen, dat staat vast. De Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Hiermee wordt een tunnelverbinding bedoeld die de Nieuwe Waterweg kruist en ten westen ligt van de Beneluxtunnel. Een tunnel dus om A20 en A15 met elkaar te verbinden.

Dit jaar moet de minister een keuze maken welk tracé het gaat worden en in de aanloop daarvan zijn de nodige onderzoeken uitgevoerd om die keuze te vereenvoudigen.

Er zijn namelijk 2 varianten, een Oranjetunnelvariant en een Blankenburgtunnelvariant.

Er wordt al een tijdje onderzoek gedaan, waarbij ook burgers in de gelegenheid zijn gesteld om hun mening te geven. Een precieze uitleg van wat allemaal is gebeurd is terug te lezen op de site van het projectteam NWO

Onlangs zijn er een viertal informatieavonden gehouden waarin de huidige stand van zaken uit de doeken werd gedaan en uit interesse ben ik naar de informatieavond in Maassluis geweest.

Op de informatieavond werden 2 presentaties gehouden. De eerste die ik bijwoonde ging over de manier waarop je wegen in het landschap kunt opnemen. Maar de daaropvolgende discussie richtte zich met name op de aansluiting van de Blankenburgvariant.

Er is namelijk nogal wat tegenstand omdat het geplande tracé wat natuurgebieden overhoop gaat gooien. De polder is al enkele eeuwen oud, er ligt een rietbos waar zeldzame vogels in broeden en er staat een bos dat door bewoners is geplant met als doel in het verleden de oprichting van een slibdepot te voorkomen. Voldoende voer voor tegengas dus en dat werd ook gegeven.

Ik kreeg de indruk dat veel mensen enkel willen horen “de Blankenburgtunnel komt er niet”, elk ander geluid wordt meteen als vijandig beschouwd en frontaal aangevallen. Ook omliggende gemeenten als Vlaardingen en Maassluis zijn die mening toegedaan.

Maar zoals gezegd, die discussie speelt alleen ten noorden van de Nieuwe Waterweg. De zuidelijke tunnelmond van de Blankenburgtunnel is geprojecteerd op een stuk land dat al jaren van Rijkswaterstaat is en waar nu niets anders ligt dan gras en een voetbalveldje.

Voor de Oranjetunnel spelen veel minder milieutechnische aspecten. De gemeente Hoek van Holland is voor, evenals tuinders in het Westland.

Een andere, veel interessantere discussie voor Voorne-Putten, ging over het verkeersaanbod met de diverse varianten.

Dit was een interessant verhaal waarin allereerst werd uitgelegd hoe de modellen van Rijkswaterstaat gevuld worden. Wie daar meer over wil weten, moet dit document van Rijkswaterstaat maar eens doorspitten.

In het kort komt het erop neer dat wordt bepaald hoeveel mensen van A naar B, van C naar D, van E naar F etc willen en langs welke weg zij dat kunnen doen. Daarnaast wordt rekening gehouden met zaken die dat gedrag kunnen beïnvloeden, zoals reistijd, afstand, parkeergelden, openbaar vervoer etc. De modellen rekenen dan uit hoeveel motorvoertuigen per uur er van de beschikbare wegen gebruik willen maken en, de capaciteit van die wegen in rekening genomen, welke problemen dat al dan niet gaat geven.

Het gebruikte model NRM 2011 rekent dit allemaal door tot 2030. En als er geen NWO zou komen, dan ziet het huidige wegennet er in 2030 zo uit:

Duidelijk zal zijn dat het rood rondom Botlek- en Beneluxtunnel betekent dat het dan niet goed gaat met de regio. Maar eerlijk gezegd heeft niemand daar een computermodel voor nodig.

Interessanter wordt het als de Oranjetunnel erbij wordt betrokken:

Duidelijk is dat met name de A15 en A13 profiteren van de Oranjetunnel en de Botlek- en Beneluxtunnel in mindere mate. Het is minder rood, maar het is nog steeds rood. Verder valt op dat met name de Veilingroute in het Westland veel zwaarder belast wordt. Niet zo vreemd dat de tuinders uit het Westland dus voorstander zijn van de Oranjetunnel.

Overigens is ooit voor de Westlandroute de A54 bedacht. Deze snelweg zou dan Den Haag via het Westland en de Oranjetunnel met de Maasvlakte verbinden. De A54 is echter jaren geleden al op de tekentafel gesneuveld en staat nog niet op de nominatie om gereanimeerd te worden.

Dan het plaatje met de Blankenburgtunnel:

Voor de noordkant van de Nieuwe Waterweg lijkt de Blankenburgtunnel geen aanwinst. Voor de A13 geeft het geen verlichting en de aansluiting van de A20 op Kethelplein wordt zelfs flink drukker. Voor Voorne-Putten (en met name Spijkenisse) daarentegen is de Blankenburgtunnel een zegen. Zowel Botlek- als Beneluxtunnel gaan er op vooruit.

Maar dit zijn slechts de eerste uitkomsten van de berekeningen. Er moeten nog berekeningen worden uitgevoerd waar meer parameters worden meegenomen. Wat gaan bijvoorbeeld automobilisten doen die nu de Van Brienenoordburg nemen omdat de Beneluxtunnel altijd zo druk is?

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de NWO een toltunnel wordt. Als de andere tunnels dan tolvrij blijven, zal dat zeker veel minder verkeer voor de NWO betekenen. Wordt daar dan ook tol geheven? Allemaal vragen die dit jaar nog beantwoord moeten worden.

Daarnaast waren er voor Spijkenisse nog andere bijzonderheden te horen. Zeker gezien het artikel Nieuwe wegen in uw omgeving op VPinfo. Hierin werd een beeld geschetst van een Blankenburg- EN Oranjetunnel, een A4-zuid en een Welplaatweg die de zuidelijke tunnelmond van de Blankenburgtunnel met de A4-zuid moet gaan verbinden.

Allereerst gaat het echt maar één tunnel worden, voor twee is geen geld en dan zouden ook al die onderzoeken die gaande zijn om te kijken welke de meeste voordelen biedt, geen zin hebben.

Daarnaast, het Welplaattracé is al lang geleden op de tekentafel gesneuveld. Wordt door de deskundigen van RWS die ik sprak wel als goede oplossing gezien, maar zoals gezegd, niet meer als optie aanwezig.

En dan de A4-zuid. Het persoonlijke gevoel van de RWS mensen was dat die er niet (in hun woorden: nooit) gaat komen. In ieder geval niet voor 2030, het jaartal waar alle modellen mee rekenen. In die modellen zit wel de A16/A13 boog opgenomen, waarvoor zelfs al tracé onderzoeken geweest. Die zijn voor de A4-zuid nog niet uitgevoerd.

In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 29 juni 2011 zei wethouder Mourik dat er een brief van het ministerie onderweg was, met een echte handtekening, waarin werd gesproken over de A4. Ik ben benieuwd naar de inhoud. Tot die tijd volg ik de mening van de RWS deskundigen dat die A4 er nooit gaat komen.

Peter Stroo

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl