Nieuwe wet Wij

jongerenJongeren onder de 27 jaar die bij de gemeente Spijkenisse aankloppen omdat ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, krijgen vanaf 1 oktober 2009 een werk- of leeraanbod, of een combinatie van beide aangeboden.

Accepteren ze het werkaanbod, dan ontvangen ze salaris van de werkgever.

Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen de jongeren waar nodig een inkomen dat even hoog is als de huidige bijstandsuitkering. Dit is de nieuwe Wet Investeren in Jongeren (WIJ) die sinds 1 oktober van kracht is.

De wet WIJ verplicht gemeenten jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering, een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongere. Het werkleeraanbod kan ook bestaan uit trainingen, (schuld)hulpverlening of een werkervaringstraject. Kortom, het aanbod is heel divers.

Afhankelijk van het soort werkleeraanbod, kan de jongere daarmee zelf voorzien in zijn levensonderhoud. Wanneer dit niet direct lukt, krijgt de jongere van de gemeente alsnog een inkomen dat even hoog is als de huidige bijstandsuitkering. Het is dan wel belangrijk dat de jongere het aanbod accepteert. Accepteert de jongere het aanbod niet, dan krijgt deze ook geen uitkering van de gemeente. Jongeren van wie de gemeente heeft vastgesteld dat die niet kunnen werken of leren, bijvoorbeeld door een medische beperking, krijgen geen leer-, en/of werkaanbod van de gemeente. Deze groep jongeren komt in aanmerking voor een inkomen van de WIJ, die aansluit bij de huidige bijstandsnorm.

Waarom deze nieuwe wet?

Het kabinet wil jongeren stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden. De nieuwe wet is bedoeld om jongeren te bevorderen om duurzaam aan de slag te komen en te blijven en te voorkomen dat ze afhankelijk worden of blijven van de bijstand. Erg belangrijk daarbij is dat jongeren een startkwalificatie halen.

Voor meer informatie kunt u bellen met Jongerenloket Spijkenisse:

Werk- en Zorgplein
Uitstraat 8 –18
3201 EN Spijkenisse
telefoon: (0181) 69 69 38

Openingstijden Jongerenloket: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl