PvdA Spijkenisse: controle op doelmatigheid besteding subsidies schiet te kort

De Rekenkamer van de gemeente Spijkenisse heeft in 2013 een onderzoek “De werkelijkheid achter de wet” uitgevoerd naar de doelmatigheid van de besteding van de ingezette subsidies ten behoeve van de maatschappelijke opvang. In haar rapport had de Rekenkamer met name kritiek op het ontbreken van een vierjaarlijkse evaluatie van het college over de doelmatigheid van de besteding van de verstrekte subsidies aan het Leger de Heils voor de opvang en re-integratie van dak- en thuislozen.

Ook het Leger des Heils blijft in gebreke door onvoldoende inzicht te geven in bereikte doelstellingen bij de opvang van dak- en thuislozen.

De PvdA is van mening dat het een goede zaak is dat subsidies voor dit doel worden ingezet, maar vindt het vanzelfsprekend dat over de effici├źntie van de besteding van deze middelen verantwoording wordt afgelegd. Nu de Rekenkamer heeft vastgesteld dat dit in onvoldoende mate is gebeurd, vindt de PvdA het onvoorstelbaar dat de gemeenteraad (lees de coalitiepartijen ONS, VVD en CDA) de aanbevelingen niet wenst over te nemen.

De Rekenkamer is een belangrijk instrument van de gemeenteraad om haar controlerende taak te kunnen uitoefenen. Voor de PvdA betekent dit dat de uitkomsten van het onderzoek serieus moeten worden genomen, ook ten aanzien van de aanbevelingen. Een vierjaarlijkse evaluatie door het college van de doelmatigheid van de besteding van de subsidies en een jaarlijkse inhoudelijke verantwoording door de subsidieontvanger zijn daarbij essentieel. Voor alle politieke partijen in de gemeenteraad van Spijkenisse zou dit vanzelfsprekend moeten zijn. Is het immers niet, in het belang van onze burgers, een belangrijk taak van iedere fractie in de gemeenteraad een kritische volger van het college te zijn? Niet omdat er twijfels zouden zijn over de betrouwbaarheid en de intenties van het college, maar wel om ervoor zorg te dragen dat de besteding van de schaarse middelen, zo goed als mogelijk, voldoet aan onze doelstellingen. Het rapport van de Rekenkamer toont ondubbelzinnig aan dat we hierin een verbeterslag kunnen maken. Laten we dat dan ook doen.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl