Schoon over

schoon overTenzij zich nog verrassende ontwikkelingen voordoen zullen de gemeente Spijkenisse en de gemeente Bernisse op 1 januari 2015 fuseren.

Er is een prijsvraag om tot een nieuwe gemeentenaam te komen georganiseerd. Wat mij betreft geheel overbodig. Er is een prima oplossing in de naam Bernisse.

Een naam met een positieve klank, het is een historische aardrijkskundige entiteit, is reeds aanwezig op veruit de meeste plaatsnaamborden binnen de toekomstige gemeentegrenzen en voor wie van samenvoegingen houdt is het een mooie combinatie van Ber(nisse) en (Spijke)nisse.

Om de nieuwe gemeente niet met allerhande financiële lasten op te zadelen is de afspraak gemaakt om schoon over te gaan. Dat betekent dat de huidige gemeenten beloven voor 2015 hun financiële zaken op orde te hebben en eventuele problemen niet onder het tapijt of op het bordje van de nieuwe gemeente te schuiven. Een mooi voorbeeld van het tegenovergestelde is het Spijkenisser parkeerbeleid. Door een overmoedig bouwbeleid in het verleden, overschatte bezoekersaantallen en de landelijke trend van teruglopende winkelbestedingen zij er veel te veel parkeerplaatsen gebouwd. De inkomsten blijven ver achter bij de kosten.

Hoewel was afgesproken dat het parkeerbedrijf kostendekkend zou zijn, besloot de gemeenteraad om in elk geval tot 2025 jaarlijks tonnen in de exploitatie van de garages bij te passen. En dat ook nog zonder echt te onderzoeken hoe de opbrengsten verhoogd kunnen worden. Wanneer dit gevoegd wordt bij de oplopende tekorten bij het Centrum voor de Kunsten, de Boekenberg en niet te vergeten het in aanbouw zijnde theater, krijgt de kreet schoon over wel een bijzondere klank.

Arjun van der Dussen
D66 Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl