Spijkenisse: 5 miljoen euro extra bezuinigen

euroMinder geld van het Rijk, negatieve resultaten en “knelpunten” zorgen er voor dat de gemeente Spijkenisse nog harder moet bezuinigen. De wijze waarop is vooral gericht op snel resultaat.

Maar van korten op één van de grootste posten voor de komende jaren, het nieuwe theater, is geen sprake.

Daarnaast wordt het voorstel gedaan om de reserves Groot Onderhoud Stad (GOS) en Sociaal Onderhoud Stad (SOS) op te heffen en het resterende saldo toe te voegen aan de Algemene reserve. Dit maakt dat de bestaande reserves geen bestemmingen meer kent en algemeen kunnen worden ingezet.

Ambtenaren op de nullijn

De komende jaren kunnen de ambtenaren van de gemeente Spijkenisse een stijging van hun inkomen wel vergeten. Zij blijven op de nul-lijn. Dit zal vervolgens eveneens worden doorvertaald in daaraan gelieerde budgetten zoals bijvoorbeeld inhuur. Met deze maatregel komt de geraamde 1,5% CAO-stijging voor 2013 te vervallen.

Tenslotte wordt voorgesteld om de programma’s “Participatie en Inkomensvoorzieningen” en “Maatschappelijke Zaken en Volksgezondheid” samen te voegen. Reden is de inhoudelijke verstrengeling tussen de 2 programma’s en de nog verdere verstrengeling die vanaf 2013 zal bestaan tussen de programma’s vanwege de decentralisatie AWBZ en de Wet werken naar vermogen. Hierdoor wordt het lastig exact te scheiden wat tot het ene programma en wat tot het andere zou moeten behoren. De decentralisaties zorgen er namelijk voor dat de beleidsclusters maatschappelijke ondersteuning enerzijds en sociale zekerheid anderzijds steeds meer overlappingen gaan vertonen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl