Spijkenisse gebruikt positief resultaat 2013 voor buffers

De gemeente Spijkenisse heeft over het jaar 2013 een bedrag van € 6,2 miljoen overgehouden op de uitvoering van de gewone gemeentelijke taken. Dit positieve saldo is onder andere het gevolg van een solide bedrijfsvoering in de afgelopen jaren.

Net als veel andere gemeenten heeft ook de gemeente Spijkenisse last van de crisis. Ondanks een positief resultaat op de uitvoering van de gewone gemeentelijke taken en een positief resultaat vanuit de grondexploitaties van € 15,1 miljoen, dient ook oog te zijn voor de risico’s die er zijn voor de gemeente. Deze risico’s liggen vooral op het vlak van de grondexploitaties. De positieve resultaten uit het jaar 2013 worden dan ook gebruikt om de financiële buffers op dit terrein te verstevigen.

Grofweg bestaat grondexploitatie uit kosten die de gemeente maakt ter voorbereiding van bouwprojecten. Denk aan het maken van de plannen, het aankopen van grond, grond- en milieuonderzoeken en het bouwrijp maken van grond. Die kosten worden later in het project terugverdiend door de verkoop van de grond. Vanwege de slechte markt is de verkoop vertraagd, waardoor de opbrengsten op een later moment binnen komen of lager zijn.

Het resultaat uit de jaarrekening 2013 wordt gestort in reserves. Dit betreft voornamelijk de algemene reserve, die hiermee op € 19 miljoen uitkomt. Deze gelden zijn voor een belangrijk deel bedoeld om de risico’s in de grondexploitaties op te vangen. Daarnaast beschikt de gemeente over een aantal bestemmingsreserves ter waarde van € 36 miljoen. Deze gelden zijn onder andere bedoeld voor riolering, diverse maatschappelijke taken, wegen en gebouwen.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl