Veel vragen van de LPF

eerste-robDe Lijst Pim Fortuyn is, met name door de media-aandacht die de partij op zich wist te vestigen tijdens de vakantieperiode, veelvuldig aangesproken. Gezien de vele vragen m.b.t. de commissie ROB heeft de fractie besloten de vragen vooraf schriftelijk op te stellen.

De LPF hoopt op beantwoording tijdens de commissie, maar heeft geen bezwaar als de beantwoording zo spoedig mogelijk na de vergadering schriftelijk volgt.

De eerste vraag betreft de SKS-locatie (boerderij) op de hoek van de Ruwaard van Puttenweg en de Schenkelweg. De LPF heeft klachten vernomen van de gevaarlijke situatie die er ontstaat door het ophalen en afhalen van de kinderen. Dit levert bij de verkeerslichten onwenselijke situaties op. De vraag is of de wethouder bereidt is om te kijken of hier ene oplossing voor te creëren is. Te denken valt bijv. aan een veilige kiss & ride strook.

Een andere vraag gaat over het Spijkenisse Festival. Hoewel het Festival vrij succesvol is geweest, heeft de LPF een aantal klachten ontvangen. Overigens betrof dat niet de laatste editie, maar de voorgaande edities.

Hoewel het afval op en rond het terrein goed wordt opgeruimd, blijkt dat het team dat hiervoor verantwoordelijk is het afval aan de overzijde van de Donaulaan bij de woningen NIET opruimt. Het gevolg is dat het afval daar langere tijd blijft liggen en zich verspreid door de tuinen. Wat weer ongedierte kan aantrekken. Het verzoek is om ook het afval in een bredere straal rond het terrein op te ruimen en daarbij de woningen in de aanlooproute van het terrein langs de Donaulaan en de Seinestraat, maar ook langs de bedrijven aan de Theemsweg en Groenoordweg daarin specifiek mee te nemen.

Daarnaast wil de LPF tijdens de toekomstige evenementen de controle buiten het terrein, met name na afloop, op te voeren. Bewoners hebben zich beklaagd over dronken bezoekers die zich misdragen op weg naar huis.

Deze en andere vragen worden behandeld tijdens de ROB vergadering vanavond in het stadhuis.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl