Vijfde wethouder voor Westvoorne

erik-mulder1Natuurlijk. Had u het anders verwacht? Zoals al was voorzien, werd maandag 29 oktober Erik Mulder benoemd als wethouder namens D66. Met 8 stemmen voor.

De kleinste partij van Westvoorne was toch maar op zoek gegaan naar een vervanger voor wethouder Klok, omdat men vond dat ‘gelet op de ambities, dit college een D66 wethouder nodig had.’

Na het echec van de laatste voordracht door D66: Ies Klok had er geen zin meer in en zit nu thuis van zijn wachtgeld te genieten, na eerst een geldverslindend spoor van vernieling te hebben getrokken door de Westvoornse politiek, had een iets bescheidener opstelling de politieke dreumes wellicht beter gepast. Dat deze kleine coalitiepartner de resterende 3 wethouders en burgemeester niet in staat acht het coalitieprogramma tot een goed eind te brengen, zou als een motie van wantrouwen aan het adres van het college kunnen worden opgevat.

Doorgaan met 3 wethouders leek ons ook een beter idee in deze tijd van bezuinigingen. Aan alle kanten wordt de kaasschaaf gehanteerd, in de wmo wordt een eigen bijdrage verlangd, mensen met een uitkering moeten van wethouder Groenewegen aan de slag, maar het college van Westvoorne kent een wethouder die part-time werkt en zijn salaris laat aanvullen met wachtgeld, omdat hij in een vorige periode een groter salaris had.

Als wethouder van Lith zijn aandeel in het college had uitgebreid tot het niveau van de vorige raadsperiode, had men ten minste nog de wachtgeldkosten kunnen besparen. Immers, het salaris dat nu naar Mulder gaat, had dan naar Van Lith gekund, zodat die niet langer van wachtgeld gebruik zou hoeven maken.

Een wethouder met 10 jaar ervaring op diverse portefeuilles, maar als er werk aan de winkel is, of als ‘het ambitieniveau van het coalitieakkoord’ er om vraagt, schiet hij blijkbaar tekort en moet het college worden aangevuld met hulp van buitenaf. En doodleuk zit Van Liths partijgenoot en GBW-fractievoorzitter Heindijk even daarvoor te beweren dat de gemeente geld kan besparen door de inhuur van buitenaf te beperken. Coalitieleider Dukker van de VVD, de partij van ‘Handen uit de mouwen, in plaats van je hand ophouden’ wilde de discussie over wachtgeld helemaal niet voeren. Uitkeringsgerechtigden stigmatiseren met een holle kreet is voor de VVD geen probleem, maar als het een wethouder van de eigen coalitie betreft, gelden blijkbaar andere regels. Dat zal wel het verschil zijn tussen op hoofdlijnen besturen en naar details kijken, waar Dukker het tegenwoordig zo graag over heeft, als hij uitlegt waarom de VVD zijn controlerende raadswerk niet uitvoert.

Maar had u dan anders verwacht? Er wordt al twee en half jaar makkelijk omgesprongen met het geld van de burgers. Natuurlijk heeft het coalitieprogramma helemaal geen hoog ambitieniveau, het is een verzameling holle kreten en losse flodders, het gaat maar om 1 ding: het in stand houden van de 8 tegen 7 verhouding, zodat ook de komende anderhalf jaar niet hoeft te worden gedebatteerd op inhoud, maar gewoon kan worden gestemd. Zonder discussie, zonder nadenken, zonder kwaliteit. Trekt u de portemonnee maar alvast open.

Leo Gelderland, Partij Westvoorne

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl