Vol verwachting klopte ons hart….

kinderschoentje…….Helaas, de Gemeenteraad vond ons niet belangrijk genoeg.”

Dit zal misschien het gevoel zijn van kinderen die in Spijkenisse in armoede opgroeien. Dat zijn er nu naar onze schatting zo’n 1400.

De decembermaand komt er weer aan. De feestmaand waarin het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest de hoogtepunten zijn. Vooral voor kinderen. Welke volwassene vond het niet leuk om een cadeautje te krijgen op één of zelfs beide feesten ?

Het rapport Armoedesignalement 2011 van Centraal Bureau voor Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft aan dat in 2010 ruim 1,1 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Dat wil zeggen: zij moeten rondkomen van € 998 euro per maand of minder. Hoeveel mensen dat in Spijkenisse zijn, weten wij niet en kan niemand ons vertellen. Wij kregen op verzoek cijfers van het regionaal inkomensonderzoek van het CBS.

Uit die cijfers blijkt dat in 2009 in Spijkenisse maar liefst 1300 minderjarige kinderen opgroeiden in een huishouden waar maximaal 110% van het sociaal minimum binnenkomt. Dat was € 977 voor alleenstaande ouders en € 1400 voor gehuwden. In 2010 hadden, volgens CBS en SCP vooral éénoudergezinnen met kinderen het lastig. Eén op de tien kinderen in Nederland onder de 18 jaar woonde in een gezin met een inkomen onder de zogenoemde niet-veel-maar-toereikend grens van € 998.

De meesten van ons weten wat armoede doet met mensen. Het effect van armoede is desastreus. Het is niet alleen dat armoede overerfbaar is. Volgens het SCP worden kinderen uit achterstandsgezinnen meer gepest en spijbelen zij meer. Maar ook hebben zij minder toegang tot goed en gezond voedsel. In een later stadium leidt dat weer tot gezondheidsklachten en daarmee hogere uitgaven voor de zorg. Leest u de rapporten er maar op na. Volgens de cijfers van 2009 waren 860 kinderen die in Spijkenisse opgroeien in armoede 12 jaar of jonger. Dat aantal zal momenteel ongetwijfeld een stuk hoger zijn.

De SP Spijkenisse vreest dat verreweg de meeste van deze kinderen niet aan het Sinterklaasfeest of Kerstfeest kunnen deelnemen. Domweg omdat het geld er niet is. Althans, dat is wat het College van B&W ons wil doen geloven. Waar wij in de gemeente genoeg geld over hebben voor een Charmeoffensief voor parkeergarages, een kunstgras voetbalveld ter waarde van € 400.000 euro en een onderzoek van € 50.000 naar de haalbaarheid van een hockeyveld en een theater dat zijn weerga niet kent in Nederland, moet toch ook geld te vinden zijn om kinderen die het minder goed hebben een klein extraatje te geven.

Spijkenisse ontving recent 1,5 miljoen vanuit de schatkist om eventuele tekorten in de bijstandspot op te vangen. Door de succesformule Spijkenisse Werkt is dat niet nodig en houden wij dat geld over. De Gemeenteraad besloot een half miljoen in de parkeergarageput te gooien en de overige 1 miljoen in de Algemene Reserve te storten.

Het voorstel van de SP Spijkenisse was om alle kinderen in Spijkenisse die in armoede opgroeien een cadeaubon te geven ter waarde van € 50,- zodat ook zij een onvergetelijke Sinterklaas of Kerstfeest kunnen beleven. Omdat men geen cent teveel wil uitgeven wilden ONS, VVD en CDA daar niet aan meewerken. Ook CU/SGP en LPF waren tegen het voorstel. Terecht zegt men dat wij een beschaafd armoedebeleid voeren. Er gaat immers niemand dood van de honger.

Maar een klein beetje meedogen in de richting van kinderen die in armoede opgroeien is er niet bij. Wij vinden dat onbegrijpelijk. Geld dat over is wordt liever geïnvesteerd in parkeervakken, kunstgrasvelden of tennisbanen of in een hockeyveld dat er niet komt, een theater dat veel te groot is, een boekenberg die nog veel geld zal gaan kosten, en wat er nog meer voor “mooie” extraatjes voorbij gaan komen. Alles is belangrijker dan denken aan kinderen die in een nare situatie opgroeien.

Tot slot kwam er nog een opmerking van de VVD gericht aan de partijen van Spijkenisse: “Stop nu eens met iedere keer die projecten erbij halen die in het verleden veel geld hebben gekost.” Wij lezen daaruit: “stop met partijtje pesten”. Maar die projecten zijn de maat waaraan wij de andere uitgaven afmeten: wel het één, niet het ander. Een wethouder noemde dit tijdens de raadsvergadering “politieke keuzes”.

Anders is het niet. Duidelijk is wel dat het niet de politieke keuzes van de SP zijn. Die maken wij op die punten duidelijk anders; eerlijker en socialer. En dat vonden D66, TON, Groen Links en de PvdA ook. Zij stemden vóór ons voorstel.

SP Spijkenisse

Hans Mellink

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl