Vragen LPF beantwoord

christelIn de woensdag gehouden commissievergadering ROB zijn de gestelde vragen van de Lijst Pim Fortuyn beantwoord. Het College ging kort in op de vragen.

Het door de Lijst Pim Fortuyn aangevoerde verkeersveiligheidsprobleem rond de SKS-locatie Het Ruwaardje nabij de kruising Ruwaard van Puttenweg en Schenkelweg is bekend. Dit vertelde wethouder Mourik.

In samenwerking met SKS wordt er nu gekeken of er extra parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd en of deze situatie veiliger is te maken.

Over de verkeerslichtinstallaties bij Waterland en de Maaswijkweg wist Mourik te melden dat deze al gekoppeld waren. Doordat de gehele groene golf nog niet in bedrijf is werkt dit nog niet optimaal. Toch mogen de wachttijden voor fietsers en voetgangers niet langer zijn dan vooraf is vastgesteld in de uitgangspunten. In het slechtste geval kan aanpassing pas plaatsvinden na invoering van de groene golf, eind oktober.

Over de tijden en afspraken rond de Spijkenisserbrug zal de LPF-fractie later verder praten. Ten einde voor iedereen duidelijk te hebben wat de huidige afspraken zijn, zullen deze schriftelijk aan de commissieleden worden verstrekt.

Het voorstel van de LPF om een miniatuurversie van de bibliotheek in Madurodam te laten plaatsen kan op sympathie rekenen van het College. Wethouder Mourik ziet hier duidelijk kansen in voor de citymarketing en zal de vraag bij burgemeester Salet neerleggen.

Naar aanleiding van de voorafgestelde vragen ontving de Lijst Pim Fortuyn nog een andere vraag. Dit betrof de toegang van het Spijkenisse Festival, welke alleen via het fietspad te bereiken was. Volgens verschillende inwoners leverden fietsers tussen de voetgangers veel gevaarlijke situaties op. De vraag aan wethouder Mourik was of dit niet veiliger kon.

Zij gaf aan dat de toegang naar theater De Stoep zelf al een voetgangersvoorziening heeft voor bezoekende scholen. Door toekomst van deze locatie zal er nagedacht moeten worden hoe er moet worden omgegaan met alleen de aanwezigheid van het fietspad langs deze locatie. Normaal is er, volgens Mourik, geen hinder van de aanwezigheid van alleen een fietspad en door ontwikkeling van het Land moet er worden gekeken hoe dit wordt opgepakt.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl