Waterschap bespaart veel energie

Als regionale overheid gaat waterschap Hollandse Delta efficiënt om met energiegebruik. Daarover sloot het waterschap in 2008, net zoals de gehele sector, een convenant met het Rijk, genaamd MJA3. Afgesproken werd om tot 2020 ieder jaar 2% energie-efficiency te behalen. Dus in totaal 30%.

In de periode 2009 en 2011 heeft Hollandse Delta al een besparing van 37,3% behaald. “Dit is een mooi resultaat, waaraan we hard hebben gewerkt,” zegt heemraad Maarten van Hulst.

Om dit resultaat te bereiken heeft het waterschap een reeks aan maatregelen doorgevoerd die tot deze aanzienlijke verbeteringen hebben geleid. Dit zijn maatregelen in het proces, in de keten en overige maatregelen. Van Hulst hierover: “De bacteriën die het water schoonmaken hebben veel zuurstof nodig. Het toevoegen van zuurstof aan het afvalwater kost veel energie. In verschillende zuiveringen passen we nu een energiezuinige wijze toe. Zo hebben we op verschillende plaatsen de oude beluchtingsystemen vervangen door energiezuinige plaatbeluchting. Dit hebben we gerealiseerd in de zuivering Rotterdam Dokhaven, Numansdorp en Hoogvliet.”

Uit het rapport over de afgelopen drie jaar blijkt dat een groot deel van de besparing bereikt is door de samenwerking met energie- en afvalnutsbedrijf HVC. “Deze partij verwerkt ons slib, het restproduct na zuivering”, legt Van Hulst uit. “Zij doen dit ook voor andere waterschappen en kunnen daarbij een forse hoeveelheid energie terugwinnen. Daarnaast richten zij zich op de productie van groene en duurzame energie voor al hun aandeelhouders.”

Hiermee is het energiebesparingdoel voor 2020 al in 2011 bereikt. Het waterschap gaat echter onverminderd door met verdere verbeteringen. Vanaf 2012 koopt het waterschap voor 100% groene stroom in en in een nieuw plan voor 2013-2016 zijn weer een reeks verbetermaatregelen gepland.

Voorbeelden van nieuwe maatregelen zijn:
– de verdere verduurzaming van de slibverwerking op Rotterdam Sluisjesdijk
– onderzoek naar het Anammox®-proces in Rotterdam Dokhaven waarmee afvalwater met een
minimum aan energie gezuiverd kan worden
– energiezuinige beluchting bouwen op de zuivering van Oostvoorne, Rozenburg en Spijkenisse
– toepassing van geautomatiseerde efficiënte procesregelingen
– toepassing van LED-verlichting

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl