Weer meer betalen voor Waterschap

waterschap2013REGIO: Waterschap Hollandse Delta zuivert in Zuid-Holland Zuid het afvalwater van huishoudens en bedrijven, zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen en ook voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Om alle werkzaamheden in 2013 uit te voeren, heeft het waterschap 137,5 miljoen euro aan belastingopbrengsten nodig. 

“De inwoners betalen belasting voor het algemene belang dat zij hebben bij de uitvoering van de waterschapstaken. Deze belangen kunnen verschillen. Daarom zal de belastingaanslag van een huiseigenaar anders zijn dan die van iemand die landbouwgrond bezit. “, vertelt dijkgraaf Geluk van het waterschap. “De totaal benodigde belastingopbrengst is 0,5% hoger dan die van 2012. De tarieven verschillen per situatie. Om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren, betaalt een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland Zuid dit jaar € 248,-. Overigens kan het bedrag via automatische incasso in 10 maandelijkse termijnen worden betaald.” aldus de dijkgraaf.

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelastingen. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belastingbetaler. De samenstelling van het huishouden, de waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol. Op de website van het waterschap www.wshd.nl/belastingen staat meer uitleg over de soorten waterschapsbelastingen en een overzicht van alle tarieven voor 2013.

SVHW in Klaaswaal verzorgt in opdracht van het waterschap de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen. Het merendeel van de aanslagen wordt eind februari 2013 verstuurd. Bij de aanslag komt een informatiefolder. Met vragen over de aanslag waterschapsbelasting kan men terecht bij SVHW via internet: www.svhw.nl of gratis bellen met: 0800 – 0200873.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl