Westvoorne blij met inzamelresultaat elektrische apparaten

elektrische apparatenRuim 92.000 kilo aan elektrische apparaten is er in 2013 in gemeente Westvoorne ingezameld. Feitelijk komt dat neer op 6,6 kilo per inwoner, terwijl het landelijke gemiddelde op 4,5 kilo per inwoner ligt.

Westvoorne is om meerdere redenen blij met dit resultaat: u als inwoners bent zich bewust van de noodzaak, er ontstaat hergebruik van materiaal en zo een besparing op grondstoffen, er is een besparing op afvalverwerkingskosten en (onderdelen van) de ingezamelde apparaten leveren geld op.

Grondstoffen zijn beperkt. Scheiding van het huishoudelijk afval maakt mogelijk dat veel van het ingezamelde afval kan worden hergebruikt. Zo draagt ook Westvoorne bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om doordacht om te gaan met het huishoudelijk afval. Van de in 2013 ingezamelde elektrische apparaten is 84% hergebruikt. Het gaat daarbij om metalen, glas en plastics. Uit 13% van deze apparaten is energie teruggewonnen. Zo kon het deel dat verbrand of gestort moest worden heel beperkt blijven. Dankzij de inzameling van de elektrische apparaten is een CO2-besparing bereikt van 348.461 kilo. Gemeente Westvoorne werkt hiervoor samen met Wecycle.

Europees en landelijk worden doelstellingen voor het huishoudelijk afval nog steeds aangescherpt. Terecht, naar het oordeel van portefeuillehouder Jan van Rij: “We kunnen niet oneindig doorgaan alsof onze grondstoffenvoorraad onbeperkt is”. Gemeente Westvoorne zal zich dan ook blijven inspannen om die aangescherpte doelstellingen lokaal te realiseren. Met het inzamelresultaat 2013 voor elektrische apparaten zet gemeente Westvoorne daarvoor een stap in de goede richting.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl