16 bewoners geven zich op voor kernplatform Oudenhoorn

Op donderdag 19 december was er een bijeenkomst voor bewoners van Oudenhoorn over het kerngericht werken van de gemeente Bernisse. Bewoners krijgen bij het kerngericht werken meer invloed op het gebied van leefbaarheid in hun de kern. De avond was georganiseerd om een leefbaarheidsagenda samen te stellen met de grootste prioriteiten van bewoners en het oprichten van een kernplatform in Oudenhoorn. Aan het begin van de avond werd al snel duidelijk dat een deel van de inwoners vooral naar de avond waren gekomen om over een eventuele grenscorrectie te praten, waarbij Oudenhoorn mogelijk naar Hellevoetsluis overgaat.

Ongeveer 70 bewoners waren naar het Dorpshuis De Meent in Oudenhoorn gekomen. Kernwethouder Sip van der Weg opende de vergadering. Omdat het college van Bernisse al had ingeschat dat de grenscorrectie een belangrijk punt voor de inwoners zou zijn, lichtte de wethouder toe dat de gemeente genoodzaakt is voor een eventuele grenscorrectie de wettelijke procedures te volgen. De inwoners van Oudenhoorn worden in november 2014 via een officiële raadpleging gevraagd zich uit te spreken of zij onderdeel willen blijven van de nieuwe gemeente Nissewaard of via een grenscorrectie over willen gaan naar de gemeente Hellevoetsluis.

De raadpleging over een eventuele grenscorrectie vindt plaats in november 2014 gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Nissewaard. De gemeente Bernisse zal de uitkomst van de raadpleging als advies voorleggen aan de nieuwe gemeenteraad van Nissewaard.

De nieuwe gemeenteraad Nissewaard is wettelijk bevoegd om een beslissing te nemen over een grenscorrectie. Maar zij zijn in deze wettelijke procedure niet de enige beslissers, ook de gemeente Hellevoetsluis en de Provincie Zuid-Holland moeten instemmen met een eventuele grenscorrectie.
De gemeente Bernisse bereidt de raadpleging nu voor. Voorafgaand aan de raadpleging wil de gemeente de inwoners goed informeren over wat een keuze voor Nissewaard of voor Hellevoetsluis voor consequenties heeft voor de inwoners van Oudenhoorn.

Leefbaarheid in Oudenhoorn

Saskia van Weeren, projectleider Kerngericht Werken lichtte toe dat de gemeente Bernisse bewoners voortaan vroegtijdig bij nieuw beleid en plannen wil betrekken en deze plannen ook gezamenlijk wil uitvoeren. Het gaat om een andere nieuwe manier van werken. Wensen en behoeften van inwoners op het gebied van de leefbaarheid staan centraal. De presentatie werd regelmatig onderbroken doordat bewoners hun teleurstelling over de aanpak van de leefbaarheid in de voorafgaande jaren uitspraken, er was nogal wat scepsis over deze nieuwe aanpak van de gemeente.

Na de pauze gingen de bewoners aan de slag met het maken van een leefbaarheidsagenda. Tijdens een werkatelier kozen de bewoners de belangrijkste leefbaarheidspunten voor Oudenhoorn. Wat moet in Oudenhoorn het eerst worden aangepakt? In vier groepen bespraken de bewoners de verbeterpunten. Als belangrijkste voorziening werd het Dorpshuis genoemd en het sociale aspect van ontmoeting. Bewoners willen daar zelf ook graag aan bijdragen, zo werd geopperd dat de plaatselijke stichting SOVO (Stichting Ondersteuning Vrijwilligerswerk Oudenhoorn) allerlei activiteiten kan organiseren. De wensen en behoeften van de bewoners werden heel duidelijk door de 20 punten op de leefbaarheidsagenda.

Kernplatform

In elke kern van Bernisse wil de gemeente een kernplatform oprichten om samen met inwoners en maatschappelijke organisaties de leefbaarheid in de kern te verbeteren. Aan het eind van de avond bleek dat maar liefst 16 bewoners zich hebben aangemeld voor het kernplatform in Oudenhoorn. Kernwethouder Sip van der Weg: ‘Geweldig dat 16 mensen meedoen in het kernplatform. We zijn blij met hun betrokkenheid en met het vertrouwen dat zij ons hiermee geven. Er komt snel een vervolg. Op 3 februari is de eerste bijeenkomst voor het nieuwe kernplatform. We willen dit vertrouwen vasthouden en met het kernplatform bespreken welke verbeterpunten we snel kunnen realiseren.’

Leefbaarheidsenquête

Voorafgaand aan de bewonersavond hadden 47 inwoners de enquête ingevuld over de leefbaarheid in Oudenhoorn. Uit het onderzoek blijkt dat bewoners positief zijn over Oudenhoorn, al vinden zij wel dat de leefbaarheid in het dorp de laatste tijd achteruit gaat. Er is veel sociale controle, maar bewoners ervaren dit als prettig. De criminaliteit is laag en bewoners voelen zich overdag en ook

’s nachts veilig. Bewoners geven Oudenhoorn gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer. Het aanbod van voorzieningen, verbetering van de woonomgeving, denk aan onderhoud van straten, groen en de vermindering van overlast door honden- en paardenpoep blijken belangrijke verbeterpunten. De uitkomst van de bewonersavond bevestigt dit ook.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl