Bestemmingsplan: De Bernisse

Het college van B&W van Bernisse bereidt een nieuw bestemmingsplan voor. Het plangebied betreft het recreatiegebied De Bernisse en strekt zich globaal uit van het Voedingskanaal in het noorden tot het Spui in het zuiden. Verder loopt het plangebied langs de kernen Heenvliet, Geervliet,
Abbenbroek, Zuidland en Simonshaven.

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de bestaande bestemmingsplannen ‘Recreatiegebied Bernisseland’ (1974) en ‘Oud-Stompaard’ (2000), die verouderd zijn en geactualiseerd moeten worden.

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is een eenduidige en uniforme juridische regeling op te stellen voor het toegestane gebruik van en de toegestane bebouwing in het plangebied. Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter en is erop gericht, de bestaande situatie vast te leggen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nog 5 weken lang voor inspraak ter inzage in het gemeentehuis in Abbenbroek. Wilt u een mondelinge inspraakreactie indienen, dan kunt u een afspraak maken met mevrouw H. Rensen van de afdeling Ruimte (tel. 0181-667202).

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl