Bezuinigingen zorgen voor verhoging gemeentebelasting

Dankzij de bezuinigingen van één miljoen euro kan de gemeente Bernisse in 2012 de jaarlijkse stijging van de gemeentebelastingen in de meeste gevallen beperken tot het inflatiepercentage van 2,6 procent. Door besparingen op afval- en reinigingskosten dalen de reinigingsheffingen zelfs met 1,5 procent ten opzichte van 2011.

De gemeenteraad stemde op 22 november 2011 in met de belastingtarieven voor 2012.

In 2012 gaan eigenaren van onroerend goed, zoals een huis of bedrijfspand, 2,6 procent meer onroerende zaakbelasting (OZB) betalen ten opzichte van 2011. Dit is evenveel als het inflatiepercentage. Ook de hondenbelasting en leges stijgen met maximaal 2,6 procent. Over de verhoging van de rioolheffing neemt de gemeenteraad later dit jaar een besluit.

In februari 2012 ontvangen inwoners van Bernisse de aanslag voor de gemeentebelastingen 2012. Deze wordt verstuurd door SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling), de organisatie die namens de gemeente de belastingen int. Bewoners kunnen de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl