Bijenhotel in Bernisse

bijenOp donderdag 15 november om 15.00 u zal wethouder Sip van der Weg van Bernisse een bijenhotel inwijden.

Hij doet dit op de locatie het Perron in Zuidland onder het toeziend oog van vertegenwoordigers van de Stichting Milieu Dichtbij, de Nederlandse Bijenvereniging, de NBV afdeling Voorne-Putten.

Door overbemesting en verdroging, versnippering van natuurterreinen en veranderingen in de landbouw heeft de flora het soms moeilijk. En dat heeft een effect heeft op vele soorten insecten.

En juist die insecten spelen een belangrijke rol bij de voedselproductie. Zij bestuiven immers de gewassen die deel uitmaken van ons dagelijks voedselpakket. Om die insecten een steuntje in de rug te geven, kunnen particulieren zorgen voor een bloemrijke tuin en zonder veel moeite solitaire bijen en wespen letterlijk onderdak geven.

Inwoners die zich het lot van insecten aantrekken, kunnen gaten boren (met de draad van het hout mee en niet door en door!) van diverse diameters van 1,5 mm tot 12 mm en tussen de 2 en 6 cm diep. Riet, bamboe, merghoudende twijgen(vlier), gangen in steen en gipsbeton kan ook als onderkomen voor insecten worden gebruikt. Maar zo’n nestblok of bijenhotel moet ook aan een aantal andere voorwaarden voldoen. De zon moet de nestlocatie een flink deel van de dag beschijnen. Er moet ook een groot aanbod aan bestaande gangen ( in hout stengels of steen) zijn en mogelijkheden om de gangen zelf uit te knagen (vermolm hout,stengels,takken met merg). Daarnaast moeten er voor wilde bijen voldoende geschikte drachtplanten voorhanden zijn (zie hiervoor www.drachtplanten.nl). Tenslotte moet er voldoende ruigte en struweel zijn voor de insecten en spinnen die als buit dienen voor solitaire wespen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl