De gemeenteraad van Bernisse vergadert

De gemeenteraad van Bernisse vergadert op dinsdag 27 november. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Abbenbroek. Op de agenda staan onder meer de volgende punten, die opiniërend worden besproken.

• Toeslagen en verlagingenverordening Wwb 2010 versie 2
Gebleken is dat de nieuwe verordening niet de omissies voor het hele jaar 2012 corrigeert. Daarom is het noodzakelijk om de verordening voor de periode van 1 januari 2012 tot 1 oktober 2012 opnieuw vast te stellen.

• Beëindiging van de gemeenschappelijke regeling OLIVER
Omdat gemeenten vanaf 1 januari 2013 geen geld meer voor trajecten voor het volwassenenonderwijs krijgen wordt de gemeenschappelijke regeling volwassenen-educatie Rijnmond 2011- 2014 met ingang van 1 januari 2013 beëindigd.

• Krediet voor bouwrijp maken Brede School Bernisse
Voor dit deel van Nibbeland is nog geen grondexploitatie vastgesteld, omdat dit plandeel nog niet in ontwikkeling is genomen. Daarom moet de raad nu een bedrag van €460.000 beschikbaar stellen om de grond voor de Brede School Bernisse bouwrijp te maken.

• Bestemmingsplan Geervliet
De bestemmingsplannen ‘Oude kern Geervliet’, ‘Geervliet-Noorddijk’ en ‘Polderlaan’ worden met het nieuwe plan geactualiseerd. Het bestemmingsplan ‘Geervliet’ is een zogenoemd conserverend plan waarin dus geen ontwikkelingen worden meegenomen. Er zijn op de ter inzage legging vier zienswijzen ingediend. Twee daarvan hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

• Verordening Belastingen 2013
De raad spreekt in deze vergadering voor het eerst over de voorgenomen gemeentelijk belastingen voor het jaar 2013.

• Herindeling
Sinds de vergadering op 4 september staat dit agendapunt weer op de agenda van de raad. De raadsleden bespreken de stukken die tot nu toe zijn opgesteld, om op 11 december een besluit te kunnen nemen over de voorgenomen herindeling met Spijkenisse.

Openbare vergadering
De volledige agenda vindt u op de gemeentelijke website www.gemeentebernisse.nl . De raadstukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

Spreekrecht
Inwoners van Bernisse kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Wie wil inspreken kan dat 24 uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de raadsgriffier mevrouw J. Fröling, tel. 0181-667250, email: j.froling@gemeentebernisse.nl

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl