Dorpshuizen de dupe van bezuinigingen

De gemeenteraad in Bernisse heeft ingestemd met de begroting en de voorzieningennota. Daarmee is de weg vrij om subsidies af te bouwen en uiteindelijk stop te zetten.

Activiteiten die nu in de dorpshuizen in Abbenbroek en Oudenhoorn georganiseerd worden, zullen ondergebracht worden in de brede school.

Als bewoners in Heenvliet het zwembad willen behouden, zullen zij het voorbeeld van Zuidland moeten volgen. Zwembad ’t Molengors draait immers volledig op de inzet van vrijwilligers en donateurs.

Voor Heenvliet is er nog wel een heel klein lichtpuntje. In de exploitatieovereenkomst. die met de gemeente Bernisse is afgesloten, staat expliciet genoemd dat de subsidie, die jaarlijks door het college wordt bepaald, verstrekt wordt zolang planvorming rond het project Bernisse Noord gaande is.

De VVD is van mening dat de bezuinigingen wel heel nadrukkelijk bij de voorzieningen neergelegd worden en stemt dan ook (als enige )tegen de begroting. Ook stemt de fractie niet in met de voorzieningennota.

Bron: Weekblad Delta

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl