Eerste resultaat op weg naar Brede School Bernisse

bredeschoolDonderdag 31 mei hebben betrokken partijen hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst Brede School Bernisse gezet.

Wethouder Kruikemeier van Bernisse tekende namens de partners en directrice De Ruijter van BSO De Bonte Vlinder zette haar handtekening als werkgever van de nieuw aan te stellen coördinator voor de Brede School, Gaëlle Zuidema.

Door de samenwerkingsovereenkomst kan de coördinator werkzaamheden verrichten voor alle samenwerkende partijen binnen de Brede School. De stuurgroep Brede School stuur de coördinator aan, maar zij is in dienst bij de stichting BSO De Bonte Vlinder.

In de Brede School Bernisse werken lokale – en bovenlokale organisaties samen aan de opvoeding, opvang en ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. De Brede School is een samenhangend netwerk van voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt met de school als middelpunt. De gemeente Bernisse draagt organisatorisch en financieel bij aan de totstand-koming van de Brede School en faciliteert waar mogelijk activiteiten die passen bij het Brede-Schoolprincipe.

Blij en trots

Wethouder Kruikemeier is blij met dit resultaat van de inspanningen en gesprekken die het afgelopen jaar gevoerd zijn. “De gemeente Bernisse kiest ervoor om in al haar kernen een basisvoorziening te behouden, in de vorm van een Brede School. Dit betekent ook dat we bepaalde dingen niet meer doen of bekostigen. Dit is een bewuste keuze; we doen liever een paar dingen goed dan veel dingen half.” Door partijen intensiever te laten samenwerken hoopt de gemeente extra voorzieningen in stand te kunnen houden. Hiervoor doet Bernisse een beroep op stichtingen, verenigingen en vrijwilligers. Kruikemeier: “We hebben daar met elkaar de afgelopen periode intensief over gesproken. Ik ben trots op het bereikte resultaat en het geeft energie om door te gaan op de weg die we met elkaar zijn ingeslagen.”

Vervolg

In de komende maanden zullen meerdere onderdelen van de Voorzieningennota uitgewerkt en doorgevoerd worden. Het betreft maatregelen ten aanzien van het beheer, onderhoud, accommodaties en sportvelden en de subsidiering van organisaties en verenigingen. Binnenkort gaan de gemeente en diverse betrokken partijen daarover met elkaar om de tafel.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl