Gemeenteraad Bernisse besluit over herindeling

De gemeenteraad van Bernisse neemt in de vergadering van 11 december een besluit over de voorgenomen herindeling met Spijkenisse.

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Abbenbroek. Behalve de voorgenomen herindeling met Spijkenisse staat er nog een aantal punten op de agenda.

Sociale Zaken 2013
Door de landelijke ontwikkelingen in het wettelijke, uitvoerende en financiële kader van so-ciale zaken is het noodzakelijk, op verschillende terreinen wijzigingen door te voeren. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het nieuwe Minimabeleid en de nieuwe Verordeningen Wwb. De voorstellen uit het regeerakkoord van kabinet- Rutte II zijn daarin niet meegenomen.

Regionale bestuurskrachtmeting
Vanwege de voorgenomen start van herindelingsprocedure heeft een lokale bestuurskracht-meting voor Bernisse en Spijkenisse nu geen meerwaarde. Daarom willen zij alleen meedoen met de regionale bestuurskrachtmeting. Burgemeester De Jonge van Westvoorne trekt met ambtelijke ondersteuning de hele operatie. Gezien de grote samenhang tussen de lokale en regionale bestuurskrachtmetingen heeft de stuurgroep Voorne-Putten de regie.

Opheffing gemeenschappelijke regeling Halt
Hoewel de opheffing van de GR Halt geen financiële gevolgen heeft voor Bernisse, wordt wel voorgesteld, de komende drie jaar preventieactiviteiten in te kopen bij Halt tegen een vergoe-ding van 26 cent per inwoner. Dit bevordert een goede start van de nieuwe organisatie.

Gemeenschappelijke regeling SSC Syntrophos
Eerder dit jaar heeft Bernisse besloten te gaan samenwerken met Brielle, Spijkenisse en Westvoorne op het gebied van ICT, geo-informatie en telefonie in een Shared Service Center. Alle voorbereidingen zijn voltooid en de raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor het SCC.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl