Meer mogelijkheden voor mantelzorg en professionele zorg in Bernisse

wethouder-kruikemeier‘Veel inwoners willen zo lang mogelijk in het dorpse Bernisse blijven wonen, ook als ze zorgbehoevend worden.

Het wordt daarom makkelijker om een woning uit te breiden voor mantelzorg aan met name familieleden.

Daarnaast mogen nieuwe woonzorginstellingen zich binnen onze gemeente vestigen”.

“Het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning kan echter een lastig karwei kan zijn. De gemeente gaat dit makkelijker maken door mantelzorgers en professionele zorginstellingen hierbij te ondersteunen.’ aldus wethouder Kruikemeier. Op 13 december 2011 neemt de gemeenteraad van Bernisse een besluit over dit nieuwe beleid.

Criterium versoepelen

Met het beleid zorg en wonen wil Bernisse het voor mantelzorgers mogelijk maken om extra woonruimte te realiseren, met name voor de zorg van een hulpbehoevend familielid. Nu zijn de mogelijkheden nog beperkt. De gemeente wil de criteria voor indicatie versoepelen, zodat meer mensen langer in Bernisse kunnen blijven wonen.

Ruimte voor nieuwe instellingen

Op korte termijn wil de gemeente drie nieuwe woonzorginstellingen toestaan binnen de gemeentegrenzen om extra woonruimte te creëren voor zorgbehoevenden. Op lange termijn is er zelfs ruimte voor in totaal twaalf instellingen. Vanwege het dorpse karakter stelt de gemeente de voorwaarde dat het om instellingen gaat voor maximaal tien inwoners. Bernisse wil de instellingen zo goed mogelijk spreiden over de gemeente en stelt daarom een maximum van drie per kern. Daarnaast stemt Bernisse af met de andere gemeenten op Voorne-Putten om te zorgen voor een goede spreiding in de regio van voorzieningen voor verschillende doelgroepen.

Gemeente ondersteunt

Mantelzorgers en professionele zorgaanbieders kunnen straks bij de gemeente terecht voor ondersteuning bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De snelheid en de slagingskans van de vergunningsaanvraag kunnen zo vergroot worden. Aanvragers kunnen bij de gemeente terecht voor adviesgesprekken en op de website komt overzichtelijke informatie, zoals een checklist en beslisboom. Communicatie met omwonenden is voor de aanvragers en de gemeente een belangrijk aandachtspunt. Hierdoor kunnen eventuele bezwaren van belanghebbenden voorkomen worden.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl