Wethouder presenteert boekje ‘Archeologie van Bernisse’

Op vrijdag 6 september presenteert wethouder Van der Weg van Bernisse om 16.00 uur het boekje ‘De Archeologie van Bernisse’ in ’t Blushus aan de Willemstraat 3a in Zuidland. In het boekje wordt het verleden van Bernisse chronologisch verteld aan de hand van archeologische vondsten die in de laatste decennia in Bernisse zijn opgegraven.…

Extra tijd voor besluit naam: Nissewaard of Westenrijk

De gemeenteraden van Bernisse en Spijkenisse nemen tijdens de raadsvergaderingen op 11 en 12 juni nog geen beslissing over de vraag wat de naam van de nieuwe gemeente moet worden. Zij hebben hiervoor een maand uitstel gevraagd. Dit uitstel levert geen problemen op voor de fusieplannen van de gemeenten. De fusiegemeenten hebben toestemming voor het…

PvdA op zoek naar de lokale stemmentrekker

De ledenvergadering van de PvdA Spijkenisse en Bernisse hebben het fractieprofiel en de profielschetsen voor raadlid en lijsttrekker voor de herindelingsverkiezingen van november 2014 vastgesteld. Op basis hiervan zal de Adviescommissie Kandidaatstelling een ontwerp kandidatenlijst opstellen die na een marginale toetsing door het afdelingsbestuur aan de ledenvergadering ter vaststelling zal worden voorgelegd.…

Grote respons op naam nieuwe gemeente

Er zijn al ruim 300 inzenders van een naam voor de nieuwe gemeente na de herindeling van Bernisse en Spijkenisse. Beide gemeenten betrekken hun inwoners bij het bedenken van een naam voor de nieuwe gemeente. Alle inwoners hebben tot 1 mei de gelegenheid hun ideeën op verschillende manier in te zenden. De winnaar, wiens suggestie…

Voorlopige oplossing Dorpshuis Abbenbroek

De gemeente Bernisse is van plan om het beheer en de exploitatie van het dorpshuis in Abbenbroek in het seizoen 2013-2014 tijdelijk over te dragen aan Stichting Dorpshuis Abbenbroek. Dit betekent dat de gebruikers ook in het nieuwe seizoen gebruik kunnen blijven maken van deze accommodatie. Voor de langere termijn wordt gezocht naar een definitieve…

Inspraak over herindeling Bernisse-Spijkenisse

De gemeenteraad van Bernisse heeft zich op 19 december 2012 onder voorwaarden bereid verklaard, eind maart 2013 te besluiten over te gaan tot een herindeling met Spijkenisse. Als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en de raad eind maart inderdaad dat besluit neemt, start een periode van ruim anderhalf jaar, waarin de nieuw te vormen…

Wijziging WOZ-waarde accommodaties en boerderijen

Dit voorjaar verzendt het SVHW aanslagen voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Voor een aantal belastingen is de WOZ-waarde van bepaalde panden en objecten van belang. De WOZ-waarde voor zogenoemdeincourante niet-woningen (zorgcentra, scholen, sportcomplexen etc.) en de agrarische objecten (boerderijen) kunnen wijzigen.…

Vuurwapen aangetroffen na aanrijding

In Geervliet viel vrijdagavond rond half zeven de melding van een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtauto op de Groene Kruisweg. De bestuurder van de auto raakte hierbij lichtgewond. Tijdens de afhandeling van de aanrijding troffen collega’s een vuurwapen aan in de auto. Zowel de bestuurder als een inzittende werden aangehouden.…

Gemeente Bernisse geen opdrachtgever incasso-actie

Diverse gemeenten in Nederland zijn door burgers benaderd over een onterechte incasso voor Gemeentelijke heffingen 2013. Het is mogelijk dat dergelijke incasso’s ook inwoners van Bernisse hebben bereikt. Al eerder waarschuwde de gemeente Hellevoetsluis naar aanleiding van klachten hierover. De gemeente Bernisse heeft daar echter niets mee te maken. Het gaat hier om een grootschalige,…

Bestemmingsplan: De Bernisse

Het college van B&W van Bernisse bereidt een nieuw bestemmingsplan voor. Het plangebied betreft het recreatiegebied De Bernisse en strekt zich globaal uit van het Voedingskanaal in het noorden tot het Spui in het zuiden. Verder loopt het plangebied langs de kernen Heenvliet, Geervliet,Abbenbroek, Zuidland en Simonshaven. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de bestaande bestemmingsplannen ‘Recreatiegebied…

Proef met adviessnelheid N218 beëindigd

Na een periode van ruim 2 jaar heeft de provincie de test ‘Groene golf N218’ beëindigd. Deze test vond plaats op het traject tussen het kruispunt Hartelweg-Groene Kruisweg tot aan het kruispunt Groene Kruisweg-Oude Singel (Geervliet). Het doel was de doorstroming van het verkeer te bevorderen, waardoor de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit zouden verbeteren. Uit diverse…

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl