Hennepkwekerij in Rockanje ontmanteld

Donderdag 22 november is in een woning aan de Tonneboerstraat in Rockanje door de politie een hennepkwekerij aangetroffen. Deze werd ontdekt doordat een oplettende burger de politie en de gemeente hierop gewezen heeft.  De hennepkwekerij is direct in opdracht van de burgemeester van de gemeente Westvoorne ontmanteld.…

Afronding groenplan oude begraafplaats Maria Rust

Op vrijdag 23 november zullen mevrouw Korevaart van de werkgroep ‘Maria Rust’ en wethouder Van Lith van de gemeente Westvoorne om 14.00 uur het groenplan op de begraafplaats Maria Rust officieel afronden. Met het planten van de laatste beplanting op de begraafplaats aan de Zeeweg in Rockanje kunnen zij terugkijken op een succesvol project.…

Waterschap bespaart veel energie

Als regionale overheid gaat waterschap Hollandse Delta efficiënt om met energiegebruik. Daarover sloot het waterschap in 2008, net zoals de gehele sector, een convenant met het Rijk, genaamd MJA3. Afgesproken werd om tot 2020 ieder jaar 2% energie-efficiency te behalen. Dus in totaal 30%.…

Huldiging Anne Snoeij, Daan Boer en Martijn Noordermeer

Anne Snoeij, algemeen kampioen op het onderdeel enkelspan in de internationale Power Horse Competitie, Daan Boer Nederlands kampioen RS Tera zeilen en Martijn Noordermeer tweede van Nederland in dezelfde zeilklasse worden op 21 november om 14.30 uur op het gemeentehuis gehuldigd door burgemeester De Jong en wethouder Groenewegen.…

Reageren op artikelen in een nieuw jasje

Onze bezoekers waren gewend te reageren op onze site. In de afgelopen 3.5 jaar werd in totaal bijna 5000 keer gereageerd op één van de vele berichten op VPinfo.nl. Maar met de komst van deze nieuwe site nemen wij afscheid van het oude systeem en schakelen wij over op Facebook Comments.…

Gemeente Westvoorne klaar voor de winter

Sinds jaar en dag neemt de gemeente Westvoorne wegenzout af van een vaste leverancier. Met deze leverancier zijn afspraken gemaakt over de levering van wegenzout, gebaseerd op de gemiddelde afname in de afgelopen jaren. Het contract voorziet in een gegarandeerde levering van 120 ton per maand.…

Glasbeleid behoudt steun provincie

Ondanks de langere termijn die nodig is om het glas in het buitengebied te saneren, blijft de toegezegde subsidie van de provincie van kracht. Dit heeft Provinciale Staten op 31 oktober besloten door in te stemmen met een gewijzigde subsidiebeschikking.…

Benoeming nieuwe wethouder Westvoorne

Erik Mulder (D66) is vandaag tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westvoorne benoemd als wethouder en opvolger van wethouder Klok die op 8 oktober 2012 zijn ontslag indiende. Erik Mulder start zijn werkzaamheden als wethouder op 5 november 2012. De nieuwe wethouder neemt de beleidsgebieden en dossiers van zijn voorganger op grote lijnen over. Het…

Raad Westvoorne besluit positief over verkoop woonbedrijf

Op 15 mei heeft de Raad van de gemeente Westvoorne het besluit genomen om het gemeentelijk woonbedrijf te verkopen. Dit besluit betekent dat meteen gestart kan worden met het selectieproces van potentiële kopers voor het woonbedrijf. De koper van het woonbedrijf staat de komende jaren voor een grote uitdaging.…

Besluit woningbouwplan De Rots

Op 29 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Westvoorne besloten om op locatie De Rots twaalf beneden-bovenwoningen (starterswoningen) en drie seniorenwoningen te bouwen. De beneden-bovenwoningen bestaan uit zes sociale huurwoningen en zes starters-koopwoningen. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er starterswoningen worden gebouwd in Rockanje.…

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl